ΟΓΑ: παράταση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου των βιβλιαρίων υγείας

15/01/2014 23:00 ΟΓΑ: παράταση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου των βιβλιαρίων υγείας

Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 η διάρκεια της ισχύος των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ.

Αυτό προβλέπει απόφαση απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ κ. Ξενοφώντα Βεργίνη,προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι,

Να σημειωθεί ότι η ισχύς των εν λόγω βιβλιαρίων, είχε λήξει στις 31-12-2013.