Από κατάθλιψη κινδυνεύουν τα παιδιά που οι γονείς τους τσακώνονται συχνά

17/12/2013 17:00 Από κατάθλιψη κινδυνεύουν τα παιδιά που οι γονείς τους τσακώνονται συχνά

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς τσακώνονται συχνά ή έχουν την τάση να εμπλέκονται στη ζωή τους, έχουν αυξημένες πιθανότητες να εκδηλώσουν κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μίας νέας μελέτης, που εξετάζει τα ευρήματα παλαιότερων και δημοσιεύεται στο περιοδικό «Journal of Affective Disorders».

«Είναι αδύνατο να πούμε πόσο σημαντική είναι η ανατροφή των παιδιών σε σχέση με άλλους παράγοντες, που μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση της κατάθλιψης και του άγχους, όπως ο εκφοβισμός στο σχολείο», ανέφερε η επικεφαλής της μελέτης, Μαρί Γιαπ, ωστόσο «είναι σαφές ότι οι γονείς έχουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, στη ζωή των παιδιών τους».

Βέβαια, όπως σημειώνουν οι ερευνητές πολλοί είναι και οι παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη έντονου άγχους και κατάθλιψης και είναι αδύνατο να μεταβληθούν. Τέτοια παραδείγματα είναι τα γονίδια, το οικογενειακό ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, η φτώχεια και η εθνικότητα.

«Η ανατροφή είναι ένας παράγοντας που είναι δυνατό να αλλάξει. Έτσι, αν μπορούμε να εντοπίσουμε τρόπους που η συμπεριφορά των γονέων επηρεάζει την εμφάνιση κατάθλιψης ή αγχώδους διαταραχής στα παιδιά τους, τότε μπορούμε να διδάξουμε τους γονείς διαφορετικούς τρόπους δράσης για να εμποδίσουν την ανάπτυξη αυτών των συναισθηματικών διαταραχών», επισημαίνουν οι ερευνητές.  

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η κατάθλιψη επηρεάζει 5 έως 10% των εφήβων και οι αγχώδεις διαταραχές, που μπορεί να περιλαμβάνουν κρίσεις πανικού, επηρεάζουν περίπου το 25%.