Αναγνώριση των συμπτωμάτων του εμφράγματος

30/01/2014 22:30 Αναγνώριση των συμπτωμάτων του εμφράγματος

Καμπάνια Ενημέρωσης με τίτλο «Δράσε Τώρα. Σώσε μια Ζωή» που αφορά στην αναγνώριση των συμπτωμάτων του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου και τους τρόπους έγκαιρης αντιμετώπισης του, ξεκινά η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.


Σύμφωνα με έρευνες, το 30% των συνολικών περιστατικών εμφράγματος στην Ελλάδα, απευθύνεται σε υπηρεσίες υγείας σε λιγότερο από 3 ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων και συγκεκριμένα με μέσο χρόνο από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την πρώτη επαφή του ασθενούς με το σύστημα υγείας, τα 131 λεπτά για τους άντρες και 162 λεπτά για τις γυναίκες. Το υπόλοιπο 70% των περιστατικών αντιμετωπίζονται από κάποιον επαγγελματία υγείας σε περισσότερο από 3 ώρες από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.


Στόχος της καμπάνιας είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τους ασθενείς με ιστορικό οξέως στεφανιαίου συνδρόμου για τους παράγοντες που το προκαλούν, τα συμπτώματα που έχει ο ασθενής σε περίπτωση εμφράγματος για την άμεση αναγνώριση τους, τα διαφορετικά συμπτώματα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες ασθενείς καθώς και η μείωση του χρόνου μεταξύ των πρώτων συμπτωμάτων και της έναρξης κατάλληλης θεραπείας όλων των περιστατικών, σε λιγότερο από 60 λεπτά. Ο χρόνος αυτός είναι επαρκής, σύμφωνα με τους επιστήμονες, για την μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας από εμφράγματα.


Η εκστρατεία ενημέρωσης ξεκινάει αύριο Παρασκευή 31 Ιανουαρίου  με τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ που θα προβάλλεται από όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Επιπλέον, ενημερωτικό έντυπο και αφίσα που θα διανεμηθεί σε ιδιωτικά ιατρεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας και χώρους υψηλής επισκεψιμότητας του κοινού.


Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, κύριος Ιωάννης Καλλικάζαρος, και κύριος Στέφανος Φούσας, τόνισαν την σοβαρότητα του θέματος που προσεγγίζει η κοινωνική καμπάνια, καθώς το έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί την κύρια αιτία θνητότητας και νοσηρότητας στην χώρα μας. Ο Υπεύθυνος του προγράμματος StentforLifeγια την Ελλάδα και μέλος του ΔΣ της ΕΚΕ, κύριος Ιωάννης Κανακάκης, παρουσίασε την εκστρατεία ενημέρωσης «Δράσε Τώρα. Σώσε μια Ζωή», όπως επίσης και αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών που αποδεικνύουν την σημασία του παράγοντα χρόνου στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του περιστατικού.


Μεταξύ των μηνυμάτωνπου προβάλλονται, εκτός από τον αριθμό του ΕΚΑΒ 166, γίνεται αναφορά και στον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 στον οποίο μπορεί κάποιος να απευθύνεται για άμεση βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.


Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τους παράγοντες που προκαλούν περιστατικά εμφράγματος και για τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης τους, πραγματοποιείται σε δύο στάδια, πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, απαραίτητη για την καταγραφή της αντίληψης του κοινού.


Στο διάστημα 15-23 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της έρευνας σε περισσότερα από 600 άτομα, άνω των 18 ετών, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ερωτήσεις στις οποίες απάντησαν οι ερωτώμενοι αφορούσαν αναγνώριση συμπτωμάτων καρδιακού επεισοδίου και γνώση παραγόντων που τα προκαλούν, αναγνώριση συμπτωμάτων σε άντρες και γυναίκες ασθενείς, ορθή αντίδραση καθώς και αριθμό τηλεφώνου που θα καλούσαν για άμεση βοήθεια σε περίπτωση εμφράγματος.


Τα αποτελέσματα που προέκυψαν και παρουσιάστηκαν κατά την εκδήλωση, έδειξαν ότι η πλειοψηφία του κοινού, 7 στους 10, γνωρίζει ότι η αθηρωματική πλάκα ευθύνεται για την εκδήλωση καρδιακού επεισοδίου, ενώ 6 στους 10 θεωρούν λανθασμένα ότι τα συμπτώματα είναι κοινά σε άνδρες και γυναίκες. Όσο αφορά τον τρόπο αντίδρασης, 7 στους 10 θα καλούσαν ασθενοφόρο για την μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο, ενώ 1 στους 10 θα οδηγούσε προς το κοντινότερο νοσοκομείο, κάτι το οποίο δεν προτείνεται για την βέλτιστη αντιμετώπιση του περιστατικού. Τέλος, με την διεξαγωγή της έρευνας αυτής καταγράφηκε ότι μόνο το 5% του δείγματος γνωρίζουν την χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 112.