ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Στάδια αιμορροΐδων και θεραπεία

Πρόσφατα ο γιατρός διέγνωσε ότι πάσχω από αιμορροΐδες. Ακολουθώ σχετική αγωγή, θα ήθελα όμως να ξέρω αν υπάρχει ενδεχόμενο επιδείνωσης.

Ανάλογα με την ανάπτυξη των αιμορροΐδικών όγκων οι αιμορροΐδες διακρίνονται σε τέσσερις βαθμούς.

-Πρώτου βαθμού: πρόκειται για μικρές αιμορροΐδες που προπίπτουν κατά την κένωση.

-Δεύτερου βαθμού: οι όζοι είναι μεγαλύτεροι, προπίπτουν κατά την κένωση αλλά ανατάσσονται μόνοι τους με το πέρας της αφόδευσης.

-Τρίτου βαθμού: εδώ οι όζοι είναι μεγάλοι αλλά αν αναταχθούν μετά την κένωση με το χέρι δεν ξαναπροπίπτουν.

-Τέταρτου βαθμού: οι αιμορροΐδικοί όζοι προπίπτουν και δεν ανατάσσονται ποτέ.

Η θεραπεία των πρώτων δύο βαθμών είναι συντηρητική. Όταν οι αιμορροΐδες είναι πολύ διογκωμένες, ιδιαίτερα όμως όταν αιμορραγούν συνεχώς ή θρομβώνονται συχνά απαιτείται κάποια επεμβατική μέθοδος.

BEST OF NETWORK