ΦΑΡΜΑΚO

Επιτροπή Παρακολούθησης Δαπάνης: Θεραπευτικό Πρωτόκολλο για τον Διαβήτη, έλεγχος δαπάνης & κλειστοί προϋπολογισμοί για ΦΥΚ

Επιτροπή Παρακολούθησης Δαπάνης: Θεραπευτικό Πρωτόκολλο για τον Διαβήτη, έλεγχος δαπάνης & κλειστοί προϋπολογισμοί για ΦΥΚ

Η οριστικοποίηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου για το Σακχαρώδη Διαβήτη, με περίοδο προσαρμογής 3 μηνών, ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης και η χορήγηση κλειστών συνταγογραφούμενων οδηγιών για φάρμακα υψηλού κόστους, συζητήθηκε στο υπουργείο Υγείας. 

Συζητήθηκε ειδικότερα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης και της Εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ι. Μπασκόζο. Να σημειωθεί, ότι η τελευταία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής καθώς και ο Πρόεδρος του ΙΦΕΤ κ. Δημήτριος Πανταζής. Στην προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας της Επιτροπής παρατέθηκαν στοιχεία παρακολούθησης για την τρέχουσα φαρμακευτική δαπάνη και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των αποφάσεων της προηγούμενης συνεδρίασης, όπως η πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων, η οριστικοποίηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου για το Σακχαρώδη Διαβήτη, με περίοδο προσαρμογής 3 μηνών και η χορήγηση κλειστών συνταγογραφούμενων οδηγιών για φάρμακα υψηλού κόστους.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης, τρέχοντα θέματα περιορισμού φαρμακευτικής δαπάνης με στοιχειοθετημένο τρόπο, και αποφασίστηκε ομόφωνα, η εισήγηση υπογραφής της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, και η συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης για ολοκληρωμένη πολιτική ελέγχου δαπανών.

Συζητήθηκε η συμβολή του συνοπτικού ιστορικού ασθενή στον έλεγχο της συνταγογράφησης και κατ' επέκταση της φαρμακευτικής δαπάνης, και οι δυνατότητες προσαρμογής του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις νέες απαιτήσεις ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα κόστους των φαρμάκων τελικής καταφυγής και ο τρόπος αγοράς τους και αποφασίστηκε η εισήγηση στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων, σύμφωνα με το νόμο. Τέλος, επιβεβαιώθηκε η απόφαση της Επιτροπής για ειδική συνεδρίαση για τη συσκευασία των φαρμάκων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σε τακτική ημερομηνία που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.

Διαβάστε ακόμη:

ΠΕΦ: Να διατηρηθεί και η εμπορική ονομασία για γενόσημα και χρόνιες παθήσεις

25 Θεραπευτικά Πρωτόκολλα μέχρι τέλος του έτους & Εθνικό Σύστημα ραντεβού από την ΗΔΙΚΑ

Best of DPG network

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen