ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γνωρίστε το epSOS, το ηλεκτρονικό δίκτυο Υγείας που ενώνει την Ευρώπη

Γνωρίστε το epSOS, το ηλεκτρονικό δίκτυο Υγείας που ενώνει την Ευρώπη

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι από το 2008 έχει δημιουργηθεί και ακόμα αναπτύσσεται ένα πρωτοποριακό ηλεκτρονικό δίκτυο για τις υπηρεσίες Υγείας μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ονομάζεται epSOS και πρόκειται για τα αγγλικά αρχικά της ονομασίας "Έξυπνες Ανοιχτές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Ευρωπαίους Ασθενείς". Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σαν στόχο να κατασκευάσει και να αξιολογήσει μια υποδομή υπηρεσιών, η οποία θα επιτρέπει τη διασυνοριακή λειτουργία/συνεργασία των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας στην Ευρώπη, χωρίς να υπερβαίνει νομοθετικές ρυθμίσεις και ήδη υφιστάμενα εθνικά συστήματα.

Είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2008, και που υλοποιείται από δικαιούχους που εκπροσωπούν δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων υγείας, Εθνικών Κέντρων Τεχνογνωσίας και εκπροσώπους επιχειρήσεων. Ο κύριος στόχος του epSOS είναι να αναπτύξει ένα πρακτικό πλαίσιο ηλεκτρονικής υγείας και κατάλληλες υποδομές στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών που θα επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση των διάφορων μη εθνικών ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στις πληροφορίες αναφορικά με την υγεία του ασθενούς.

Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος του Ασθενούς ή ένα Σύνολο Δεδομένων Έκτακτης Ανάγκης (emergency data set) από αυτόν, καθώς επίσης και τα αρχεία φαρμακευτικής αγωγής και οι ηλεκτρονικές συνταγές (ePrescription), μπορούν να βοηθήσουν να βελτιωθεί σημαντικά και να καταστεί πιο ασφαλής η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω της πρόληψης των ιατρικών λαθών. Μπορούν ακόμα να τροφοδοτήσουν τους γιατρούς με δυνητικά σωτήριες πληροφορίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Φάκελος Ασθενούς

Ο Φάκελος Ασθενούς στο πλαίσιο του epSOS αναφέρεται σε ένα σύνολο στοιχείων που περιέχει:

-γενικές πληροφορίες για τον ασθενή (π.χ. όνομα, ηλικία)

-ένα ιατρικό φάκελο που αποτελείται από τα πιο σημαντικά κλινικά δεδομένα του ασθενή (π.χ. αλλεργίες, τρέχοντα ιατρικά προβλήματα, ιατρικά εμφυτεύματα, μεγάλες χειρουργικές

-επεμβάσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, κλπ.)

-ένα φαρμακευτικό φάκελο όπου αναγράφονται όλα τα τρέχοντα φάρμακα που αφορούν τον ασθενή

-πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο το Φάκελο Ασθενούς (π.χ. πότε και από ποιον δημιουργήθηκε)

Ηλεκτρονικές Συνταγές

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συνταγών (ePrescription and eDispensation) αφορούν τη συνταγογράφηση των φαρμάκων μέσω χρήσης του λογισμικού και την ηλεκτρονική διαβίβαση της συνταγής από το Παραπέμποντα (επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης), στο Διανεμητή (π.χ. φαρμακείο), όπου η συνταγή ανακτάται ηλεκτρονικά, το φάρμακο δίνεται στον ασθενή και οι πληροφορίες σχετικά με το διανεμημένο φάρμακο διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το epSOS με ένα "κλικ" ΕΔΩ και επιλέγοντας την ελληνική γλώσσα από την σχετική επιλογή στο άνω αριστερό άκρο της σελίδας.

Best of DPG network