ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Αναπτυξιακό check-up plus: Αναπτυξιακή εξέταση με νέα ελληνική κλίμακα

Αναπτυξιακό check-up plus: Αναπτυξιακή εξέταση με νέα ελληνική κλίμακα

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έξαρση των αναπτυξιακών διαταραχών, οι οποίες περιλαμβάνουν την καθυστέρηση λόγου, την κινητική αδεξιότητα, την αναπτυξιακή διαταραχή κινητικού συντονισμού, τις μαθησιακές δυσκολίες αλλά και πιο σοβαρές καταστάσεις, όπως είναι ο αυτισμός.

Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσαμε μεταφρασμένα και σταθμισμένα αναπτυξιακά τεστ όπως είναι το Griffith και Bayley.

Η κλίμακα αναπτυξιακό check-up plus (Mαντούδης, 2015) αποτελεί την πρώτη ελληνική έκδοση της αναπτυξιακής εκτίμησης για τη βρεφική ανάπτυξη για παιδιά από 3- 64 μηνών. Σε κλινικούς χώρους, η κλίμακα χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση ή παιδιά υψηλού κινδύνου.

Τι είναι το διαγνωστικό αναπτυξιακό check-up plus παιδιού 3-64 μηνών

Ο κ. Στέλιος Μαντούδης, Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής, μας εξηγεί ότι είναι ένα ελληνικό διαγνωστικό τεστ που εκτιμά τις αναπτυξιακές ικανότητες του παιδιού από την ηλικία των 3 μηνών μέχρι των 64 μηνών. Το αναπτυξιακό check-up plus είναι πιο αναλυτικό, με περισσότερες κλίμακες και δοκιμασίες.

Για αυτόν τον λόγο, απαιτεί περισσότερο χρόνο (45-60 λεπτά) για τη χορήγηση, ενώ επίσης συμπεριλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού, καθώς και ιατρικά δεδομένα όπως, περιγεννητικό ιστορικό, αναπτυξιακό αισθητηριακό και εκτελεστικές κλίμακες. Οι εκτελεστικές κλίμακες (ζητάμε από το παιδί να εκτελέσει μια εργασία) που χρησιμοποιεί είναι στο σύνολο 7. Οι πρώτες πέντε εκτιμούν τους βασικούς τομείς ανάπτυξης, ενώ οι δύο συμπληρωματικές εκτιμούν τη ρύθμιση της συμπεριφοράς και τη συγκέντρωση:

Αυτοεξυπηρέτηση και φροντίδα εαυτού: Περιλαμβάνει στοιχεία από τα στάδια φαγητού, ντυσίματος, τουαλέτας και προσωπικής φροντίδας εαυτού.

Γνωστική: Περιλαμβάνει εκτίμηση αισθητηριακών και αντιληπτικών ικανοτήτων, μνήμης και επίλυσης προβλημάτων.

Λόγου και ομιλίας: Περιλαμβάνει την εκτίμηση πρώιμων μη λεκτικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της κατανόησης, της έκφρασης, της περιγραφής-αφήγησης, καθώς και επιμέρους ποιοτικών χαρακτηριστικών της γλώσσας (μορφολογία-σύνταξη και πραγματολογία).

Κίνησης: Περιλαμβάνει την αδρή και λεπτή κινητικότητα, εκτίμηση του βαθμού ελέγχου του σώματος, συγχρονισμού στατικής-δυναμικής ισορροπίας κ.ά.

Συμπεριφοράς: Κοινωνικός και συναισθηματικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει εκτίμηση και χρήση των απλών κοινωνικών κανόνων που διέπουν τις σχέσεις στην καθημερινή ζωή.

Συμπληρωματικές κλίμακες στο αναπτυξιακό check-up plus

Επιπλέον, το αναπτυξιακό check-up plus περιλαμβάνει και δυο συμπληρωματικές κλίμακες:

- Ελλειμματική προσοχή/ΔΕΠ-Υ: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκέντρωση προσοχής, υπερκινητικότητας και απροσεξίας αλλά και το επίπεδο διέγερσης.

- Αυτορρύθμιση των συναισθημάτων: Εκτιμά τις συναισθηματικές διακυμάνσεις σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (όπως αναίτιος εκνευρισμός, αντιδραστικότητα, ευαισθησία στη ματαίωση, ανώριμη συμπεριφορά) και τον επικρατέστερο προσανατολισμό του συναισθηματικού ελέγχου του παιδιού.

Τα αποτελέσματα του αναπτυξιακού check-up plus

Τα αποτελέσματα του αναπτυξιακού check-up plus εκδίδονται ηλεκτρονικά. Περιλαμβάνουν έναν αναλυτικό πίνακα των αποτελεσμάτων που μπορεί να σχηματίσει διάγραμμα, δηλαδή εξετάστηκε στον τομέα του λόγου και ομιλίας και στο συντακτικό και η επίδοση του ήταν φυσιολογική.

Τα διαγράμματα μας βοηθούν να δούμε σε απεικόνιση σε ποιο τομέα και σε ποια επιμέρους συγκεκριμένη ικανότητα της ανάπτυξης εξετάστηκε το παιδί, αλλά και ποια ήταν επίδοση του. Επιπλέον, σε κάθε τομέα της ανάπτυξης περιγράφονται και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε τομέα, δηλαδή ο τρόπος και η διαδικασία που ακολούθησε το παιδί προκειμένου να ολοκληρώσει μια δοκιμασία. Τα στοιχεία που αναφέρονται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μάς δίνουν περισσότερες πληροφορίες, που συνήθως σχετίζονται με αισθητηριακά ελλείμματα, νευρολογικές και γενετικές βλάβες και βοηθούν τον θεραπευτή να σχεδιάσει καλύτερα τη θεραπευτική του παράβαση.

Η τελική αξιολόγηση και οι συστάσεις

Στην τελική αξιολόγηση γίνεται μια επισκόπηση των στοιχείων και δίνονται οδηγίες στους γονείς σχετικά με τα επόμενα βήματα. Αναφέρεται αν είναι αναγκαία η αναπτυξιακή παρακολούθηση και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται. Τέλος, αν είναι αναγκαία η θεραπευτική παρακολούθηση και τι είδος θεραπείας χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Αναπτυξιακή διαταραχή κινητικού συντονισμού: Τι είναι και πού οφείλεται

BEST OF NETWORK

PlusQueen