ΕΦΕΤ

Ποια γλυκά ανακαλεί ο ΕΦΕΤ

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με…

Ανάκληση σταφίδας από τον ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε από την «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» Βασιλόπουλος ότι σε συνέχεια αυτοελέγχου, έχει προβεί σε ανάκληση σταφίδας λόγω παρουσίας ωχρατοξίνης…