ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας: πρόβλημα από δύο ευρωπαικούς κανονισμούς

 Επιπλέον τεράστιο κόστος στους κατασκευαστές ΔιαγνωστικώνΙατροεχνολογικών Προιόντων, αναμένεται να προσθέσουν δύο νέοι ευρωπαικοί κανονισμοίπου δρομολογούνται, με αποτέλεσμα, να προκαλέσουν παράπλευρες…