Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ