ΧΡΟΝΙΟΣ ΒΗΧΑΣ

Πού οφείλεται ο χρόνιος βήχας

Ο βήχας είναι ένα αντανακλαστικό του αναπνευστικού συστήματος για να προστατέψει τους πνεύμονες από ξένα σώματα ή ερεθιστικές ουσίες που…