ΚΑΛΑ ΛΙΠΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ

Καλά λιπαρά για καλά γεράματα

Τα αποτελέσματα μελετών έχουν δείξει ότι η ικανότητα μνήμης και συλλογισμού αρχίζει να φθίνει σταδιακά μετά την ηλικία των 45.