ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ