ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ CLEO