ΜΥΟΚΥΜΙΑ ΒΛΕΦΑΡΟΥ

Πέντε λόγοι που «πετάει» το μάτι

Το πετάρισμα του ματιού, το οποίο ονομάζεται επίσημα μυοκυμία βλεφάρου, οφείλεται σε ακούσιο σπασμό που προκαλείται από νεύρο ενός μυός…