ΝΤΕΛΙΡΙΟ

Τα συμπτώματα που δείχνουν… ντελίριο!

Χρησιμοποιούμε μεταφορικά τη λέξη ντελίριο για να περιγράψουμε κάθε είδους έξαψη, ταραχή ή ακραία συναισθηματική μετάπτωση. Δεν θεωρείται απαραιτήτως αρνητικά…