ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Τι επηρεάζει τα όνειρά μας

Όταν κοιμόμαστε,τα εξωτερικά ερεθίσματα γίνονται κομμάτι των ονείρων μας. Ο εγκέφαλός μας έχειτη δυνατότητα τα ενσωματώνει τις «παρεμβολές» στα όνειρα…