ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΗ ΧΟΛΗ ΤΙ ΝΑ ΠΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΕ