ΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ