ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ

Οι δίαιτες που βλάπτουν τα νεφρά σας

Τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς δίαιτες που βασίζονται στην κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων πρωτεΐνης και υπόσχονται γρήγορη απώλεια κιλών.