ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ