ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στο 401 ΓΣΝA

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στο 401 ΓΣΝA

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με γνώμονα την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού για την υλικοτεχνική αναβάθμιση των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά το 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (404 ΓΣΝ) με έδρα τη Λάρισα, και το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) προμηθεύτηκε ιατρικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα έναν νέο, έγχρωμο ψηφιακό υπερηχοτομογράφο τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο Τμήμα Υπερήχων.

Αντίστοιχες δράσεις αναβάθμισης των υγειονομικών παροχών συνεχίζονται αμείωτα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία που δίνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού στη μέριμνα για το προσωπικό του.

BEST OF NETWORK

PlusQueen