ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ασθενοφόρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στην Ακρόπολη για τις ανάγκες του καύσωνα

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα του υπουργείου Πολιτισμού, διαθέτει ασθενοφόρο ώστε να βρίσκεται στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

Ασθενοφόρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στην Ακρόπολη για τις ανάγκες του καύσωνα

Το πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο με διασώστη και νοσηλευτή ασθενοφόρο θα βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο προκειμένου να παράσχει κάθε βοήθεια, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται αυτές τις ημέρες.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επιδεικνύει εμπράκτως το κοινωνικό του πρόσωπο προσφέροντας κάθε δυνατή αρωγή και συνεχίζει να καλύπτει έκτακτες - και όχι μόνο - ανάγκες όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις παρέχοντας αδιαλείπτως τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του.