ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη υποτροφίας από τον Όμιλο Affidea για εξειδίκευση ιατρού ακτινολόγου στην Παιδοακτινολογία

Ο Όμιλος Affidea, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, με στόχο να προαγάγει την εξειδίκευση των νέων ακτινολόγων στην Παιδοακτινολογία, υποειδικότητα της ακτινολογίας που χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης στην χώρα μας, προχώρησε στην προκήρυξη μίας υποτροφίας τρίμηνης μετεκπαίδευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, σε διακεκριμένο κέντρο του εξωτερικού.

Προκήρυξη υποτροφίας από τον Όμιλο Affidea για εξειδίκευση ιατρού ακτινολόγου στην Παιδοακτινολογία

Σκοπός της υποτροφίας είναι να προωθήσει την εξειδίκευση στον βασικό τομέα της παιδιατρικής ακτινολογίας, να ισχυροποιήσει τον ρόλο της στην διαγνωστική προσέγγιση των μικρών ασθενών και να εμπλουτίσει το γνωστικό πεδίο. Μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου Affidea είναι πρωτοβουλίες που προωθούν την επιστήμη και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ιατρικής γνώσης και κλινικής πρακτικής, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε εξεταζόμενους και ασθενείς.

Οι υποψήφιοι ακτινολόγοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 31 Μαΐου 2024, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά στο email: medicalgr.operations@affidea.com

Μάθετε περισσότερα για την υποτροφία από την Affidea στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας.

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους. Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.

Ο Όμιλος Affidea αναπτύσσεται δυναμικά, επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων κέντρων και επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του. Στόχος της Affidea είναι η μετάβαση στο μοντέλο του «έξυπνου διαγνωστικού κέντρου» με ψηφιακές διαδικασίες, που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και περιορίζουν το αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram.