ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Φορείς ΠΦΥ: Αναστολή της προείσπραξης του 70% του clawback για να αποφευχθεί η χρεοκοπία

Την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φορείς ΠΦΥ ιδιωτικού τομέα ζητά από το υπουργείο Υγείας το Συντονιστικό Όργανο φορέων ΠΦΥ, τονίζοντας ότι «ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς με υποχρεώσεις που θα οδηγήσουν μεγάλο μέρος των εργαστηρίων στην χρεοκοπία και όχι απλά στο κλείσιμο τους» και προανάγγελοντας ένα «θερμό» Σεπτέμβριο.

Φορείς ΠΦΥ: Αναστολή της προείσπραξης του 70% του clawback για να αποφευχθεί η χρεοκοπία

Όπως αναφέρει το Συντονιστικό Όργανο φορέων ΠΦΥ, «κοινοποιήθηκε το claw back Μαΐου 2022 που αφορά στα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και τους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς και το οποίο στις μικροβιολογικές εξετάσεις και στις αξονικές εξετάσεις το κούρεμα από το claw back αγγίζει το 40%».

Επίσης, σημειώνουν «άλλο ένα 30% περικόπτεται εξαιτίας των δόσεων που έχουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί για την εξόφληση των παλαιών τεχνητών χρεών από claw back που τους φόρτωσε ο ΕΟΠΥΥ και της παρακράτησης του φόρου».

Ζητούν, «χρηματοδότηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ για το 2022, ώστε όποια εξέταση εκτελείται να αποζημιώνεται στο ακέραιο με τιμές ΦΕΚ, αναστολή της προείσπραξης του 70% του claw back από τις πληρωμές, διαγραφή του τεχνητού χρέους του claw back των προηγούμενων ετών που πνίγει την ρευστότητα, άμεση εφαρμογή θεσμικών μέτρων με στόχευση τον μηδενισμό του claw back του 2023 και συζήτηση για τα ποιοτικά κριτήρια από μηδενικής βάσης».