ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Συντονιστικό φορέων ΠΦΥ: Τα rapid test πρέπει να γίνονται από αδειοδοτημένους φορείς

Το Συντονιστικό Όργανο φορέων ΠΦΥ ζητάει από τους Ιατρικούς Συλλόγους να βγάλουν οδηγίες ώστε τα μέλη τους να αποδέχονται αποτελέσματα εξετάσεων μόνο από αδειοδοτημένους φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών ΠΦΥ.

Συντονιστικό φορέων ΠΦΥ: Τα rapid test πρέπει να γίνονται από αδειοδοτημένους φορείς

Το Συντονιστικό Όργανο φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναφέρει ότι η διενέργεια των rapid tests (είτε αφορά τον Covid-19, είτε τον H1N1, είτε το strep test, είτε τα chlamydia test κλπ) δεν θα πρέπει να γίνεται από τα φαρμακεία.

«Πρόκειται για αμιγώς ιατρικές πράξεις, και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι αντίκειται στην ιατρική δεοντολογία το να πραγματοποιούνται εξετάσεις σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς φορείς ΠΦΥ».

Υπενθυμίζεται ότι το Συντονιστικό Όργανο φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει αποστείλει επιστολή από τις 27/04/2023 όπου ζητήθηκε από τον υπουργό Υγείας να καταργήσει τη δυνατότητα διενέργειας rapid test για τον κορονοϊό από τα φαρμακεία, αφού πλέον δεν συντρέχει καμία επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιούνται από μη αδειοδοτημένους φορείς τέτοιου είδους εξετάσεις. Το Συντονιστικό Όργανο φορέων ΠΦΥ ζητά ξανά, από τον επόμενο υπουργό Υγείας, «να προβεί σε αυτήν την αυτονόητη κατάργηση της δυνατότητας διενέργειας των rapid test από τα φαρμακεία, ρητά ως μη εξουσιοδοτημένους φορείς παροχής ιατρικής φροντίδας, για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας».

Ζητάει επίσης, από τον ΠΙΣ, όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους και όλους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς να βγάλουν οδηγίες ώστε τα μέλη τους να αποδέχονται αποτελέσματα τέτοιων εξετάσεων μόνο από αδειοδοτημένους φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών ΠΦΥ και με υπογραφή του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού όπως επιβάλει η νομοθεσία και η ορθή ιατρική πρακτική.

Άλλωστε, καταλήγει, οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή συνδρομή για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι ασθενείς μετά από ύπαρξη θετικού test πρέπει να δίνονται αποκλειστικά από ιατρό.