ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Dentist Pass: Παράταση μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Dentist Pass, που αφορά παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.

Dentist Pass: Παράταση μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία έληγε στις 22 Οκτωβρίου 2023, αλλά δόθηκε παράταση δύο μηνών (μέχρι την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023), όπως ανακοίνωσε το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά ωφελούμενο παιδί.

Από το πρόγραμμα Dentist Pass έχουν ήδη ωφεληθεί περισσότερα από 200.000 παιδιά.

Με τη νέα καταληκτική ημερομηνία, διευκολύνονται οι δικαιούχοι γονείς ώστε να επωφεληθούν της δράσης. Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει 660.000 παιδιά. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι γονείς, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων.