ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος θυρεοειδούς: Ο ρόλος της κεντρικής παχυσαρκίας

Οι νέες διαγνώσεις καρκίνου του θυρεοειδούς αυξάνονται κάθε χρόνο, με τις γυναίκες να πλήττονται με σχεδόν τριπλάσια συχνότητα από τους άνδρες.

Καρκίνος θυρεοειδούς: Ο ρόλος της κεντρικής παχυσαρκίας

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι o έβδομος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες.

Παρότι είναι από τους λιγότερο θανατηφόρους καρκίνους, οι δυσμενείς σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις είναι σημαντικές και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του ασθενή, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλο καρκίνο.

Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς είναι το μεταβολικό σύνδρομο και η παχυσαρκία. Τελευταίες μελέτες που αξιολόγησαν τη συσχέτιση της μεταβολικής υγείας και της παχυσαρκίας με τον κίνδυνο ανάπτυξής του, κατέληξαν ότι και τα δύο αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα κακοήθειας στον αδένα.

Μία εξ αυτών διαπίστωσε ότι οι γυναίκες με κεντρική παχυσαρκία και μεταβολική διαταραχή διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ακόμα κι όταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος δεν είναι υψηλός. Γι’ αυτό η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων θα πρέπει να ενταχθεί στις ομάδες-στόχους που ελέγχονται πιο επισταμένως για τον εν λόγω καρκίνο.

Obesity Unhealthy Weight Loss Concept. Hand Of Fat Woman Holding Fork On Her Belly While Standing Ov

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 173.343 άτομα (ηλικίας ≥40 ετών) έδειξε ότι οι μεταβολικά μη υγιείς γυναίκες, δηλαδή όσες δεν έχουν φυσιολογικά επίπεδα τριών από τους ακόλουθους δείκτες: τριγλυκερίδια, αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL-χοληστερόλη), περίμετρο μέσης και επίπεδα γλυκόζης νηστείας, είτε είχαν φυσιολογικό βάρος είτε ήταν παχύσαρκες είχαν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του θυρεοειδούς, συγκριτικά με τις μη παχύσαρκες γυναίκες χωρίς μεταβολικές ανωμαλίες.

Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος καρκίνου του θυρεοειδούς ήταν υψηλότερος στις μη παχύσαρκες γυναίκες με μεγάλη περιφέρεια μέσης από ό,τι στις μη παχύσαρκες γυναίκες με μικρή περιφέρεια μέσης και στις παχύσαρκες γυναίκες με χαμηλή HDL-χοληστερόλη σε σύγκριση με τις μη παχύσαρκες γυναίκες με υψηλή HDL-χοληστερόλη.

Οι συνέπειες δεν ίσχυαν για τους άνδρες συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα ευρήματα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες με μεταβολικό σύνδρομο ή οι γυναίκες με πλεονάζον βάρος που εντοπίζεται στο κέντρο του σώματος (στομάχι, κοιλιά, μέση) μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του θυρεοειδούς ακόμα κι αν δεν έχουν μεγάλο ΔΜΣ.

Το σωματικό βάρος είναι ένας τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου και η επιτυχής απώλεια βάρους θα μπορούσε να αποτελέσει προληπτικό μέτρο για τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του θυρεοειδούς.

Η σωματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τον περιορισμό των προσλαμβανόμενων θερμίδων θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιουδήποτε σχεδίου για τη θεραπεία ατόμων με παχυσαρκία, ανεξάρτητα από τους στόχους απώλειας βάρους.