ΥΓΕΙΑ

Κορνοϊός: Η αποτελεσματικότητα αναμνηστικού εμβολιασμού και προηγούμενης λοίμωξης κατά της Όμικρον

Η προηγούμενη λοίμωξη από SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια των περιόδων BA.1 και BA.2 συσχετίστηκε με μεγαλύτερη προστασία από λοίμωξη SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της περιόδου BA.5.

Κορνοϊός: Η αποτελεσματικότητα αναμνηστικού εμβολιασμού και προηγούμενης λοίμωξης κατά της Όμικρον
Bigstock

Ο αναμνηστικός εμβολιασμός κατά του ιού SARS-CoV-2 είναι αποτελεσματικός στην πρόληψη της νόσου COVID-19 και της σοβαρής λοίμωξης. Ωστόσο, πολύ λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει το βαθμό προστασίας που παρέχει η προηγούμενη λοίμωξη από διάφορες υποπαραλλαγές της Όμικρον ακολουθούμενη από αναμνηστικό εμβολιασμό.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης των Jang και συνεργατών που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Network Open.

Οι ερευνητές εκτίμησαν την προστασία που προσφέρει η λοίμωξη SARS-CoV- 2 BA. 1 ή BA.2 και ο αναμνηστικός εμβολιασμός έναντι της λοίμωξης από το στέλεχος Όμικρον BA.5 στη Νότια Κορέα μεταξύ 1ης και 31ης Αυγούστου 2022.

Συγκρίθηκαν τα ποσοστά των κρουσμάτων COVID-19 και των μαρτύρων (ομάδα ελέγχου) που δεν είχαν στο παρελθόν λοίμωξη από SARS-CoV-2 και αυτών που είχαν στο παρελθόν λοίμωξη από BA.1 ή BA.2.

Συνολικά αναλύθηκαν δεδομένα από 3.415.980 ασθενείς και 3.415.980 μάρτυρες.

Το 53,9% ήταν γυναίκες και στις δύο ομάδες, η μέση ηλικία [τυπική απόκλιση] ήταν τα 40,2 [21,9] έτη.

Σε άτομα χωρίς ιστορικό λοίμωξης από SARS-CoV-2, η εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα 4 δόσεων εμβολίου ήταν 16,1% (95% όρια αξιοπιστίας 15,5% έως 16,6%), ενώ σε άτομα με προηγούμενες λοιμώξεις από BA.1 και BA.2, η εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού ήταν 89,5% (95% όρια αξιοπιστίας 89,2% έως 89,8%) και 94,3% (95% όρια αξιοπιστίας 94,1% έως 94,4%), αντίστοιχα.

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων δύο δόσεων έναντι της σοβαρής λοίμωξης από BA.5 ήταν χαμηλή σε άτομα χωρίς προηγούμενη λοίμωξη (41,5%, 95% όρια αξιοπιστίας 32,1% έως 49,6%), με προηγούμενη λοίμωξη BA.1 (53,1%, 95% όρια αξιοπιστίας 15,0% έως 74,1%) και με προηγούμενη λοίμωξη BA.2 (50,0% 95% όρια αξιοπιστίας −0,29% έως 75,0%).

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων τεσσάρων δόσεων έναντι της σοβαρής λοίμωξης από BA.5 ανήλθε στο 90,9% (95% όρια αξιοπιστίας 89,8% έως 91,9%) σε άτομα χωρίς ιστορικό COVID-19, και στο 93,9% (95% 95% όρια αξιοπιστίας 90,5% έως 96,1%) και 92,9% (95% 95% όρια αξιοπιστίας 89,2% έως 95,3%) σε άτομα με προηγούμενες λοιμώξεις BA.1 και BA.2, αντίστοιχα.

Συμπερασματικά, η προηγούμενη λοίμωξη από SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια των περιόδων BA.1 και BA.2 συσχετίστηκε με μεγαλύτερη προστασία από λοίμωξη SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της περιόδου BA.5. Επιπλέον, η προστασία έναντι σοβαρής λοίμωξης από BA.5 συσχετίστηκε επίσης με τον αριθμό των αναμνηστικών δόσεων. Ο αναμνηστικός εμβολιασμός 4 δόσεων, ανεξάρτητα από το ιστορικό λοίμωξης από SARS-CoV-2, συσχετίστηκε με υψηλότερη προστασία έναντι σοβαρής λοίμωξης από BA.5.