ΥΓΕΙΑ

Τα βακτήρια που προκαλούν τη νόσο του Πάρκινσον

Περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν σήμερα από τη νόσο του Πάρκινσον.

Τα βακτήρια που προκαλούν τη νόσο του Πάρκινσον

Το 2021, η ομάδα του καθηγητή Per Saris δημοσίευσε τα ευρήματα μελέτης, σύμφωνα με τα οποία τα βακτήρια του γένους Desulfovibrio σχετίζονται με τη νόσο του Πάρκινσον και ότι ο υψηλότερος αριθμός σχετίζεται με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της νόσου. Επαναλαμβάνοντας την ίδια μελέτη, Κινέζοι ερευνητές κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα.

«Τα ευρήματά μας είναι σημαντικά, καθώς η αιτία της νόσου του Πάρκινσον παραμένει άγνωστη παρά τις προσπάθειες εντοπισμού της τους τελευταίους δύο αιώνες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι συγκεκριμένα στελέχη βακτηρίων Desulfovibrio είναι πιθανό να προκαλέσουν τη νόσο του Πάρκινσον. Η ασθένεια προκαλείται κυρίως από περιβαλλοντικούς παράγοντες , δηλαδή η περιβαλλοντική έκθεση στα βακτηριακά στελέχη Desulfovibrio προκαλούν τη νόσο του Πάρκινσον. Μόνο ένα μικρό μερίδιο, ή περίπου το 10% της νόσου του Πάρκινσον προκαλείται από μεμονωμένα γονίδια», λέει ο καθηγητής Per Saris από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι.

Ο στόχος του καθηγητή Saris και της ομάδας του, ήταν να διερευνήσουν εάν τα στελέχη Desulfovibrio που εντοπίστηκαν σε ασθενείς μπορούν να οδηγήσουν στη νόσο του Πάρκινσον.

Το κύριο εύρημα της μελέτης ήταν ότι αυτά τα στελέχη σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, προκαλούν συσσώρευση της πρωτεΐνης α-συνουκλεΐνης σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο σε έναν οργανισμό πρότυπο για τη νόσο του Πάρκινσον. Ως τέτοιος χρησιμοποιήθηκε το σκουλήκι Caenorhabditis elegans.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα στελέχη Desulfovibrio που απομονώθηκαν από υγιή άτομα δεν προκαλούν συσσώρευση α-συνουκλεΐνης στον ίδιο βαθμό. Αντίθετα, τα συσσωματώματα που προκαλούνται από τα στελέχη Desulfovibrio σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον ήταν επίσης μεγαλύτερα.

«Τα ευρήματά μας καθιστούν δυνατό τον έλεγχο για τους φορείς αυτών των επιβλαβών βακτηρίων. Κατά συνέπεια, μπορούν να στοχευθούν με μέτρα για την απομάκρυνση αυτών των στελεχών από το έντερο, ανακουφίζοντας και επιβραδύνοντας τα συμπτώματα των ασθενών με νόσο του Πάρκινσον. Μόλις τα βακτήρια Desulfovibrio εξαλείφονται από το έντερο, τα συσσωματώματα α-συνουκλεΐνης σταματούν να σχηματίζονται στα εντερικά κύτταρα, από τα οποία ξεκινούν για να φτάσουν στον εγκέφαλο μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου όπως οι πρωτεΐνες πράιον (πρωτεΐνες οι οποίες παρουσιάζουν απόκλιση ή και διαφοροποίηση στην τριτοταγή δομή τους, συγκριτικά με τις φυσιολογικά αναδιπλωμένες πρωτεΐνες όμοιας πεπτιδικής αλληλουχίας)», λέει ο Saris.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.