ΥΓΕΙΑ

Ρευματικές παθήσεις ή long Covid; Τα συμπτώματα που δυσκολεύουν τη διάγνωση

Πολλοί ασθενείς με φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις παρουσιάζουν συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της long Covid.

Ρευματικές παθήσεις ή long Covid; Τα συμπτώματα που δυσκολεύουν τη διάγνωση
Hand joints inflammation. Concept and idea of rheumatic arthritis, rheumatism, gout, joint swelling or arthralgia.

Σύμφωνα με νέα ολλανδική μελέτη που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο συνέδριο European Alliance Associations for Rheumatology (EULAR) 2023, οι ρευματικές παθήσεις δεν αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τη long Covid.

Στις πρώτες αναλύσεις που έκαναν, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με ρευματικές παθήσεις έχουν 21% πιθανότητα να πληρούν τα κριτήρια για τη διάγνωση της long Covid μετά από λοίμωξη με το στέλεχος Όμικρον, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ομάδα ελέγχου ήταν 13%. Και στις δύο ομάδες, το συχνότερο σύμπτωμα της long Covid ήταν το αίσθημα κόπωσης.

Όταν έλαβαν όμως υπόψιν παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο long Covid, όπως για παράδειγμα τον δείκτη μάζας σώματος και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της οξείας λοίμωξης, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες μειώθηκε.

«Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι οι ρευματικές παθήσεις δεν αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τη long Covid. Ωστόσο, οι ασθενείς που πάσχουν από τις παραπάνω παθήσεις διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από την οξεία Covid-19 και, όπως γνωρίζουμε, τα σοβαρά συμπτώματα κατά την οξεία λοίμωξη επηρεάζουν τον κίνδυνο long Covid. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς με ρευματικές παθήσεις έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν long Covid μέσω της παραπάνω σύνδεσης», υποστήριξαν οι συγγραφείς.

Ένα σημαντικό σημείο στο οποίο στάθηκαν οι επιστήμονες της μελέτης είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς με ρευματικές παθήσεις παρουσιάζουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της long COVID, ακόμα κι αν δεν έχουν ιστορικό λοίμωξης COVID-19. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ορισμένα από τα συμπτώματα της long COVID στην πραγματικότητα αποτελούν συμπτώματα των ρευματικών νόσων σε αυτό τον πληθυσμό, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη διάγνωση της νόσου.

Οι ασθενείς που εξετάστηκαν στη μελέτη είχαν διαγνωστεί με λοίμωξη COVID-19 από το στέλεχος Όμικρον στο Amsterdam Rheumatology and Immunology Center από την 1η Ιανουαρίου του 2022 μέχρι την 25η Απριλίου του ίδιου έτους. Στην τελική ανάλυση των δεδομένων εξετάστηκαν 77 ασθενείς με ρευματικές παθήσεις και 23 υγιείς εθελοντές.

Ο Leonard H. Calabrese από την κλινική Κλίβελαντ των ΗΠΑ, υποστήριξε ότι προς το παρόν δεν έχουμε σαφή κριτήρια για τη διάγνωση της long COVID. Το γεγονός αυτό όμως δεν υποβαθμίζει σε καμία περίπτωση τις αρνητικές επιδράσεις της νόσου στους ασθενείς. Οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ομάδα ελέγχου χωρίς ιστορικό COVID-19 έτσι ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε καλύτερα τις επιδράσεις της long COVID στους ασθενείς.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Lancet Rheumatology.