ΥΓΕΙΑ

Γονίδιο Αλτσχάιμερ: Πόσο ισχυρό είναι με βάση τη φυλή και το φύλο

Είναι γνωστό ότι το γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης Ε (APOE) αποτελεί γενετικό παράγοντα κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Γονίδιο Αλτσχάιμερ: Πόσο ισχυρό είναι με βάση τη φυλή και το φύλο

Ανάλογα με το αλληλόμορφο που φέρει κάθε άνθρωπος, μπορεί να έχει αυξημένο (APOE4) ή μειωμένο (APOE2) κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Η σύνδεση ωστόσο των παραπάνω γονιδίων με τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ δεν είναι εξίσου ισχυρή σε όλες τις φυλές, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις νέας μελέτης.

Οι επιστήμονες εξέτασαν συνολικά 68.756 εθελοντές, εκ των οποίων οι 34.021 ήταν Καυκάσιοι, οι 21.852 είχαν καταγωγή από την Ανατολική Ασία, οι 7.145 ήταν Αφρικανοί και οι 5.738 ήταν Λατίνοι.

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι η σύνδεση ανάμεσα στα αλληλόμορφα του γονιδίου APOE και τον κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ ήταν ισχυρότερη στους Καυκάσιους εθελοντές και ασθενέστερη στους Λατίνους.

Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση της μελέτης ήταν ότι οι ασθενείς που είχαν και τα δύο παραπάνω αλληλόμορφα (APOE2 και APOE4) δεν είχαν ούτε αυξημένο αλλά ούτε και μειωμένο κίνδυνο να εμφανίσουν την πάθηση.

«Οι παρατηρήσεις της μελέτης μας δείχνουν ότι η φυλή είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδράσεις των γονιδίων APOE στον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα αρκετά που δεν γνωρίζουμε για την παραπάνω σύνδεση», τονίζουν οι συγγραφείς.

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης αν το φύλο μπορεί να επηρεάσει τη σύνδεση των γονιδίων APOE με τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ. Όπως παρατήρησαν, στους Καυκάσιους εθελοντές ηλικίας 60-70 ετών, το γονίδιο APOE4 αύξανε περισσότερο τον κίνδυνο της νόσου στις γυναίκες.

Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αλληλόμορφο APOE4 του γονιδίου αυξάνει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, ενώ το APOE2 μειώνει τον κίνδυνο.

Επιδημιολογικά δεδομένα έχουν δείξει ότι περίπου το 66% των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ φέρουν τουλάχιστον ένα αλληλόμορφο APOE4.

Αυξημένος κίνδυνος υπάρχει και για το APOE3, το οποίο είναι εξαιρετικά κοινό σήμερα και ανιχνεύεται στο 75% του παγκοσμίου πληθυσμού. Η παρουσία του συγκεκριμένου γονιδίου συνδέεται με 10% αυξημένο κίνδυνο.

Το γονίδιο APOE δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι επόμενες μελέτες θα πρέπει να εστιάσουν στους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να περιορίσουν περισσότερο την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου σε ασθενείς με γενετική προδιάθεση.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Neurology.