ΥΓΕΙΑ

Γιατί η «πυρηνική» οικογένεια αποτελεί το βέλτιστο περιβάλλον ανάπτυξης των παιδιών

Οι διαφορές στη δομή της οικογένειας έχουν συνδεθεί με διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Γιατί η «πυρηνική» οικογένεια αποτελεί το βέλτιστο περιβάλλον ανάπτυξης των παιδιών

Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που αναπτύσσονται σε περιβάλλον πυρηνικής οικογένειας έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, ενώ ακολουθούν τα παιδιά με κοινή φυσική επιμέλεια και εκείνα που ζουν με μόνο έναν γονέα.

Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον κοινωνικό ιστό τα τελευταία χρόνια, είναι η αύξηση της συχνότητας της κοινής φυσικής επιμέλειας. Σουηδική μελέτη με μαθητές της 6ης και 9ης τάξης σε σχολεία ολόκληρης της Σουηδίας το 2009, έδειξε διαφορές στην ψυχική υγεία μεταξύ των διαφορετικών οικογενειακών δομών.

Χρησιμοποιώντας ως κατηγορία αναφοράς τις πυρηνικές οικογένειες, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αυτά τα παιδιά είχαν καλύτερη ψυχική υγεία και ακολουθούσαν τα παιδιά των οποίων τη φυσική επιμέλεια ασκούσαν και οι δύο γονείς. Τα παιδιά που ζούσαν κυρίως με έναν γονέα ανέφεραν τα τρίτα χειρότερα επίπεδα προβληματικής συμπεριφοράς και επικράτησης χαμηλής φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς (σ.σ. το σύνολο των εκούσιων συμπεριφορών που στοχεύουν στο καλό των άλλων, δηλ. βοήθεια, μοίρασμα, συμπαράσταση κ.ά.), ενώ εκείνα που ζούσαν μόνο με έναν γονέα είχαν την χειρότερη ψυχική υγεία.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι οικογένειες με μητέρα και πατέρα που διαμένουν μαζί με βιολογικά συγγενικά παιδιά, παραμένουν το καλύτερο περιβάλλον για την κοινωνικοποίηση των παιδιών σχολικής ηλικίας στην κοινωνία μας.

Αν και πολυσυζητημένη και αμφισβητούμενη, είναι κοινή η παραδοχή ότι οι πυρηνικές οικογένειες αποτελούν το βέλτιστο περιβάλλον για τα παιδιά και αποτελούν τη βάση μέτρησης της αποτελεσματικότητας όλων των άλλων τύπων οικογενειών.

Οι ειδικοί προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα των πυρηνικών οικογενειών ως εξής:

  • οι γονείς αλληλοϋποστηρίζονται στην ανατροφή των παιδιών,
  • οι γονείς μοιράζονται τις ευθύνες της ανατροφής των παιδιών με τη διάρθρωση καταμερισμού εργασίας (π.χ. παραδοσιακός ή εξισωτικός καταμερισμός ρόλων),
  • οι γονείς και τα παιδιά επωφελούνται από τους μακροχρόνιους, βιολογικά θεμελιωμένους δεσμούς που παρέχουν συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση, και
  • οι γονείς και τα παιδιά επωφελούνται από τα κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτήματα που παρέχουν δύο ενήλικες μισθωτοί.

Αν και η πραγματική υλοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων ποικίλλει ευρέως μεταξύ των πυρηνικών οικογενειών, αυτός ο τύπος οικογενειακής δομής έχει συχνά μελετηθεί σε σχέση με το πώς προστατεύει τα παιδιά από την ανάπτυξη προβληματικών συμπεριφορών και πώς προωθεί την υγιή τους ανάπτυξη.