ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Οδηγίες ΙΣΑ για τις προσφυγές κατά Rebate και Clawback

Οδηγίες ΙΣΑ για τις προσφυγές κατά Rebate και Clawback
Οδηγίες προς τους γιατρούς εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή ανακοινώσεις διαφόρων φορέων που καλούν τα μέλη τους, εφόσον το επιθυμούν, να απευθυνθούν σε δικηγορικά γραφεία προκειμένου να ασκήσουν προσφυγή ή και αναστολή εκτελέσεως κατά των «ενημερωτικών» σημειωμάτων που καθένας έλαβε για το rebate και το clawback.

Οδηγίες προς τους γιατρούς εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή ανακοινώσεις διαφόρων φορέων που καλούν τα μέλη τους, εφόσον το επιθυμούν, να απευθυνθούν σε δικηγορικά γραφεία προκειμένου να ασκήσουν προσφυγή ή και αναστολή εκτελέσεως κατά των «ενημερωτικών» σημειωμάτων που καθένας έλαβε για το rebate και το clawback.

Ήδη αίτηση ακυρώσεως κατά των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που αποτέλεσαν το έρεισμα αυτών των ατομικών ενημερωτικών σημειωμάτων έχουν ασκήσει ο ΙΣΑ (κατά του rebate), αλλά και άλλες ενώσεις. Κάποιες εξ αυτών έχουν ήδη εκδικαστεί, αλλά δεν έχει εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όπως εξηγεί ο ΙΣΑ, η άσκηση προσφυγής είναι το ενδεδειγμένο ένδικο μέσο. Η εκδίκαση αυτής μπορεί να προσδιοριστεί όμως μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόνο η παράλληλη άσκηση αναστολής εκτελέσεως, και η αποδοχή αυτής, θα απαλλάξει τον ιατρό ή εργαστήριο ή ιατρική εταιρεία, από την υποχρέωση καταβολής.

Πιθανότητες επιτυχίας κρίνουμε ότι υπάρχουν μόνο εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πλήρους απόδειξης ότι τυχόν καταβολή των επιβαλλομένων ποσών θα οδηγήσει τον συγκεκριμένο φορέα να λειτουργεί κάτω του κόστους ενός αντίστοιχου ορθολογικά οργανωμένου φορέα.

Ο κάθε ιατρός, το κάθε εργαστήριο ή ιατρική εταιρεία θα πρέπει να αποφασίσει ατομικά.  

Σε κάθε περίπτωση, ως μέσο αντίδρασης, πάντως, ο κάθε ιατρός, εργαστήριο ή ιατρική εταιρεία θα μπορούσε να αποστείλει άμεσα στο ΕΟΠΥΥ δήλωση με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός του, ότι τα επιβαλλόμενα ποσά είναι υπέρογκα, ότι η τυχόν καταβολή θα οδηγήσει το φορέα σε πλήρη αδυναμία να εξακολουθήσει να λειτουργεί και ότι δεν συναινεί στο συμψηφισμό των επιβαλλομένων ποσών με υφιστάμενες ή μέλλουσες αμοιβές για ιατρικές πράξεις στους ασφαλισμένους και ότι τα ποσά, εφόσον υποχρεωθεί, τελικώς θα καταβάλει κεχωρισμένα.

BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen