ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Οι ιδιωτικές εταιρείες δε θα ελέγξουν τους παρόχους για το 2013

Οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τον έλεγχο των παραστατικών των παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ,  δε θα ελέγξουν τελικά τα δικαιολογητικά του 2013, τα οποία θα ελεγχθούν από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.
ΕΟΠΥΥ: Οι ιδιωτικές εταιρείες δε θα ελέγξουν τους παρόχους για το 2013

Οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τον έλεγχο των παραστατικών των παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ, δε θα ελέγξουν τελικά τα δικαιολογητικά του 2013, τα οποία θα ελεγχθούν από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Οι ιδιωτικές ελεγκτικές θα πραγματοποιήσουν, όμως ιατρικούς και κλινικούς ελέγχους των περιστατικών, που κατέθεσαν προς αποζημίωση οι εν λόγω πάροχοι στον ΕΟΠΥΥ.


Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ καλεί τους παρόχους υγείας, δηλαδή τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια (Ιδιώτες και εταιρίες) , τους γιατρούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση και τα φυσικοθεραπευτήρια (Ιδιώτες και εταιρίες) , να υπογράψουν σύμβαση για κλινικό έλεγχο με ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία.


Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του προέδρου κ. Δημήτρη Κοντού, οι πάροχοι μπορούν να συμβληθούν με μία εταιρεία της επιλογής τους ή και μόνο με μία από τις τρεις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ιατρικού – κλινικού ελέγχου.


Πρόκειται για τις: Total Care Network ΑΕ (τηλέφωνο 210 6288000), Accurate Health Auditing & Consulting ΑΕ (τηλέφωνο 210 6425866) και Mednet Hellas ΑΕ (τηλέφωνο 210 9307900).