ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Ποιοι θα πληρώσουν τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και ποιοι όχι

Πάροχοι υγείας δύο ταχυτήτων δημιουργούνται με το διαχωρισμό των υπόχρεων να πληρώσουν ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες για να ελέγξουν τα παραστατικά που έχουν καταθέσει στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να εξοφλήσει ο ΕΟΠΥΥ τα χρέη του 2013.
ΕΟΠΥΥ: Ποιοι θα πληρώσουν τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και ποιοι όχι

Πάροχοι υγείας δύο ταχυτήτων δημιουργούνται με το διαχωρισμό των υπόχρεων να πληρώσουν ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες για να ελέγξουν τα παραστατικά που έχουν καταθέσει στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να εξοφλήσει ο ΕΟΠΥΥ τα χρέη του 2013.


Το ποιοι θα πληρώσουν τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και ποιοι όχι, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας στη Βουλή απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τον έλεγχο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας από Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες (ΙΕΕ).

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση, μεταξύ άλλων, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «μια τέτοια διαδικασία δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί για πρώτη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα και αναγνωρίζω ότι κατά την εξέλιξη του έργου στην πρώτη εφαρμογή του έγινε εμφανής η πολυπλοκότητά του».


Ο κ. Α. Μπέζας ανέφερε ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της λεγόμενης «κλειστής περίθαλψης» (ιδ. κλινικές, ψυχιατρικές κλινικές, προνοιακά ιδρύματα, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες αιμοκάθαρσης, κλινικές ειδικού καθεστώτος) υπέγραψαν συμβάσεις με τις ΙΕΕ και η διαδικασία του ελέγχου έχει δρομολογηθεί.
Αντίθετα, οι πάροχοι «ανοικτής περίθαλψης» (διαγνωστικά κέντρα, κλινικοεργαστηριακοί ιατροί και φυσικοθεραπευτές) δεν έχουν ακόμα υπογράψει συμβάσεις λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στο υψηλό κόστος των ελέγχων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από τις ΙΕΕ.


Το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να εξαιρεθούν από τον οικονομικό έλεγχο των ΙΕΕ οι πάροχοι «ανοικτής περίθαλψης» και οι ΙΕΕ να αναλάβουν μόνο τον ιατρικό – κλινικό έλεγχο των περιστατικών του 2013 για τις κατηγορίες αυτές, ενώ ο έλεγχος των παραστατικών και η εκκαθάριση των λογαριασμών του 2013 ανατέθηκε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.


Μάλιστα ο υφυπουργός Υγείας δήλωσε, αντιλαμβανόμενος τις αντιδράσεις που θα ξεσηκωθούν από τους παρόχους υγείας, ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω».

Διαβάστε επίσης
ΕΟΠΥΥ: Οι ιδιωτικές εταιρείες δε θα ελέγξουν τους παρόχους για το 2013