ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Ως ανασφάλιστοι θα αντιμετωπίζονται από το ΕΣΥ ασθενείς με ελληνική ιθαγένεια που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ και βιβλιάριο λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων

Ως ανασφάλιστοι θα αντιμετωπίζονται από το ΕΣΥ ασθενείς με ελληνική ιθαγένεια που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ και βιβλιάριο λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων

Νέα οδηγία του Υπουργείου Υγείας ώστε να διευθετηθεί προσωρινά το ζήτημα.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, οι περιπτώσεις των ασθενών με ελληνική Ιθαγένεια που λόγω θρησκευτικών επιλογών δε διαθέτουν ΑΜΚΑ και βιβλιάριο ασθενείας, μέχρι της οριστικής λύσης του θέματος, θα δύνανται για περιπτώσεις νοσηλείας τους να αντιμετωπίζονται από τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις διαδικασίες που αφορούν τους ανασφάλιστους πολίτες.