ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Στην ασφαλιστική τιμή η έκτπωση στις διαγνωστικές

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την έκπτωση στις διαγνωστικές εξετάσεις εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

ΕΟΠΥΥ: Στην ασφαλιστική τιμή η έκτπωση στις διαγνωστικές

Συγκεκριμένα, η έκπτωση θα υπολογίζεται στην ασφαλιστική τιμή και η συμμετοχή των ασφαλισμένων θα υπολογίζεται στις νέες τιμές που προκύπτουν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτών παρόχων, οι τιμές 51 αποζημιούμενων από τον Οργανισμό διαγνωστικών εξετάσεων, μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 43% και οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 9%.

Οι τιμές αποζημίωσης των μαγνητικών τομογραφιών και του PET scan μειώνονται κατά 18% και 10% αντίστοιχα, επί των ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ.

Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ καθορίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να ελεγχθεί η δαπάνη διαγνωστικών εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο.