ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Εργαστηριακοί: Η απόφαση για τις διαγνωστικές εξετάσεις επιβαρύνει μόνο τους γιατρούς, όχι τους ασφαλισμένους

Διευκρινήσεις αναφορικά με την απόφαση Πολάκη που αφορά στις διαγνωστικές εξετάσεις κάνουν οι εργαστηριακοί γιατροί, σημειώνοντας ότι από την εν λόγω απόφαση, δεν αυξάνεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου, ο ΕΟΠΥΥ κερδίζει από την μείωση της αποζημίωσης προς τους συμβεβλημένους «παρόχους» και οι μόνοι που χάνουν τελικά, είναι οι συμβεβλημένοι «πάροχοι» Εργαστηριακοί γιατροί.

Εργαστηριακοί: Η απόφαση για τις διαγνωστικές εξετάσεις επιβαρύνει μόνο τους γιατρούς, όχι τους ασφαλισμένους

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν αναλυτικά, η Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων-Κυτταρολόγων-Παθολογοανατόμων, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών και η Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων, ύστερα από τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την ανωτέρω Υ.Α του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη και προκειμένου να μπει το θέμα στην σωστή του διάσταση, σας διευκρινίζουμε:

1) Κατ’ αρχήν η ΠΟΣΙΠΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας) είναι το δευτεροβάθμιο όργανο το οποίο περιλαμβάνει τα τρία πανελλήνια σωματεία των Εργαστηριακών γιατρών (των Βιοπαθολόγων, των Ακτινολόγων και των Πυρηνικών γιατρών).

2) Με την Υπουργική απόφαση Γ3γ/οικ.98494 ΦΕΚ 2816/22-12-15:

Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 70521 (ΦΕΚ Β΄2243/18.8.2014) υπουργικής απόφασης Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
" Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτών παρόχων του, οι τιμές 51 αποζημιούμενων από τον Οργανισμό διαγνωστικών εξετάσεων, μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 43%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Ε. Οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 9%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα ΣΤ.

Οι τιμές αποζημίωσης των μαγνητικών τομογραφιών και του PET SCAN μειώνονται κατά 18% και 10% αντίστοιχα, επί των ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ καθορίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να ελεγχθεί η δαπάνη διαγνωστικών εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο. Η απόδοση των μέτρων θα αξιολογηθεί μετά από 2 μήνες."

ΔΕΝ μειώθηκε το ισχύον από το 1991!!! Κρατικό τιμολόγιο, ΑΛΛΑ η αποζημίωση των εξετάσεων που δίδει το συγκεκριμένο Ταμείο (ΕΟΠΥΥ) προς τους συμβεβλημένους παρόχους του.

Αυτό σημαίνει ότι:

α) Το επίσημο Κρατικό τιμολόγιο (σταθερό από το 1991) εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

β) Η μείωση των τιμών των εξετάσεων αφορά αποκλειστικά και μόνο τον ασφαλιστικό Οργανισμό που λέγεται ΕΟΠΥΥ και την αποζημίωση που δίνει προς τους συμβεβλημένους παρόχους του, ενώ τα λοιπά (έστω λίγα) ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΥΔΑΠ κλπ) εξακολουθούν να αποζημιώνουν τους συμβεβλημένους παρόχους τους, με το ισχύον Κρατικό τιμολόγιο του 1991.

γ) Επομένως οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, όπως πάντα ίσχυε, θα έπρεπε να επιβαρύνονται με συμμετοχή 15% επί του (επίσημου και αναλλοίωτου από το 1991) Κρατικού τιμολογίου.
Αυτή λοιπόν την «αστοχία» της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από δική μας παρέμβαση (ΠΟΣΙΠΥ και ΠΕΕΒΙ), ήρθε να διορθώσει το Υπουργείο Υγείας, με την Υ.Α .Γ3γ/12146 φεκ372/12-2-16, όπου ορίζει ότι «η συμμετοχή 15% των ασφαλισμένων υπολογίζεται επί του κρατικού τιμολογίου».

Εν κατακλείδι:

• Η συμμετοχή ΔΕΝ αυξάνεται και ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να πληρώνει ό, τι πλήρωνε πάντα από καταβολής ΕΟΠΥΥ.
• Ο ΕΟΠΥΥ κερδίζει από την μείωση της αποζημίωσης προς τους συμβεβλημένους «παρόχους» του.
• Οι μόνοι που χάνουν κατά 50%(λόγω της μείωσης της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ) είναι οι συμβεβλημένοι «πάροχοι» Εργαστηριακοί γιατροί.

Διαβάστε ακόμη:

ΕΣΑμεΑ: Να αποσυρθεί η απόφαση Πολάκη που αυξάνει τις διαγνωστικές εξετάσεις

Ράπισμα Πολάκη στους ασφαλισμένους - Αυξάνεται η συμμετοχή σε εργαστηριακές & διαγνωστικές εξετάσεις

ΕΟΠΥΥ: Στην ασφαλιστική τιμή η έκτπωση στις διαγνωστικές

Αν. Ξανθός: Μεγαλύτερη ροή πόρων στον ΕΟΠΥΥ - Συνεργασία Οργανισμού και ΕΣΥ με τον ιδιωτικό τομέα