ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΕΚΕ: Μηδενική φαρμακευτική συμμετοχή & στα μέλη των συνταξιούχων με απώλεια ΕΚΑΣ

Έκκληση προς τα ασφαλιστικά ταμεία για επικαιροποίηση των αρχείων που στέλνουν στην ΗΔΙΚΑ, προκειμένου να έχουν μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα και τα προστατευόμενα μέλη των συνταξιούχων που έχουν απολέσει το ΕΚΑΣ χωρίς να υποχρεώνονται να ελέγχουν οι ιατροί τα προσκομιζόμενα από τους δικαιούχους δικαιολογητικά, απευθύνει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (ΕΕΚΕ).

ΕΕΚΕ: Μηδενική φαρμακευτική συμμετοχή & στα μέλη των συνταξιούχων με απώλεια ΕΚΑΣ

Καρδιολόγοι: Ελλιπής ενημέρωση για τους δικαιούχους μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακα


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της, η διευθέτηση του προβλήματος που δημιουργεί η ελλιπής ενημέρωση του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, είναι αυτονόητο καθήκον των ασφαλιστικών ταμείων.

Παράλληλα, επισημαίνεται για ακόμα μία φορά ότι καθήκον των ιατρών «είναι η άσκηση του λειτουργήματος της Ιατρικής και όχι ο λογιστικός έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας των ασθενών που είναι καθήκον της πολιτείας και των εμπλεκόμενων φορέων της».

Ειδικότερα, σε απάντηση του από 28/12/2016 εγγράφου, στο οποίο η ΕΕΚΕ εξέφραζε την ισχυρή διαμαρτυρία της για τον εξαναγκασμό των καρδιολόγων να ελέγχουν τα δικαιολογητικά των ασθενών που έχουν χάσει το ΕΚΑΣ προκειμένου να γίνει χρήση του δικαιώματός τους για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, έλαβε διευκρινιστική απάντηση από την ΗΔΙΚΑ σύμφωνα με την οποία κατά την αναζήτηση του ΑΜΚΑ στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση εμφανίζεται το κάτωθι μήνυμα:

«Σύμφωνα με στοιχεία των ασφαλιστικών φορέων, ο συγκεκριμένος ασθενής έχει απολέσει το ΕΚΑΣ και δικαιούται μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, τόσο αυτός όσο και τα προστατευόμενα μέλη του. Στην καταχώρηση της συνταγής επιλέξτε την ένδειξη ΕΚΑΣ και συμμετοχή 0%.»

Κατά την ΗΔΙΚΑ: «Η πληροφορία αυτή προέρχεται από αρχεία που απέστειλαν οι ασφαλιστικοί φορείς, με συνταξιούχους που, με βάσει το άρθρου 92 του ν. 4387/2016, παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ και οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4411/2016, λαμβάνουν τα φάρμακα με μηδενική συμμετοχή. Επισημαίνουμε ότι στα αρχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται τα προστατευόμενα μέλη των συνταξιούχων.»

Καθίσταται λοιπόν πασιφανές ότι ο ιατρός πρέπει να ελέγχει ποιά είναι προστατευόμενα μέλη τα οποία δικαιούνται μηδενική συμμετοχή, διότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν στείλει αρχείο που να περιλαμβάνει τα προστατευόμενα μέλη ως οφείλουν.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος κ. Φώτιος Πατσουράκος τονίζει ότι η Ένωση «επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος των μελών της για οποιαδήποτε κλήση ιατρών σε απολογία που αφορά τέτοιου είδους θέματα και καλεί τους υπευθύνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους».