ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Προσλήψεις γιατρών στις Τοπικές Μονάδες Υγείας – Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες

Αναρτήθηκαν την Πέμπτη (30/08/2018) στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας, οι προσωρινοί πίνακες επιλογής οικογενειακών γιατρών της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 45524/12-6-2108 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).

Προσλήψεις γιατρών στις Τοπικές Μονάδες Υγείας – Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες

Οι προσλήψεις αυτές θα επιτρέψουν στο υπουργείο Υγείας να θέσει σε λειτουργία νέες Τοπικές Μονάδες Υγείας, ώστε να επιταχυνθεί η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο πήχης πλέον έχει τεθεί στις 120 ΤΟΜΥ μέχρι το τέλος του χρόνου, χαμηλότερα από τον προηγούμενο σχεδιασμό, καθώς το ενδιαφέρον των γιατρών δεν ήταν το αναμενόμενο.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, το υπουργείο Υγείας αποσαφήνισε τον περασμένο Ιούνιο το μισθολογικό καθεστώς των οικογενειακών γιατρών και παιδιάτρων στις ΤΟΜΥ, ώστε να συμπληρωθούν οι 953 θέσεις, οι οποίες επαναπροκηρύχθηκαν. Ωστόσο, από τους προσωρινούς πίνακες που αναρτήθηκαν σήμερα, φαίνεται ότι και πάλι η συμμετοχή των γιατρών ήταν σημαντικά χαμηλότερη.