ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Στη Δικαιοσύνη προσεύγουν οι εργοθεραπευτές κατά του ΕΚΠΥ

Στη Δικαιοσύνη προσεύγουν οι εργοθεραπευτές κατά του ΕΚΠΥ

Προσφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις «που σκοπεύουν σαφώς στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων».

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών, «η βιωσιμότητα ολόκληρου του επαγγελματικού κλάδου, απειλείται καθώς – μέσω του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) – ανοίγειο δρόμος για τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών ειδικής αγωγής προς όφελος μεγάλων αλυσίδων και μονάδων υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση, για ακύρωση των διατάξεων του νέου ΕΚΠΥ, που επιτρέπουν σε δευτεροβάθμιες δομές περίθαλψης (όπως τα Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων) να πραγματοποιούν μεμονωμένες πράξεις εργοθεραπείας.

Σύμφωνα με το επιχειρήμα των εργοθεραπευτών, αυτές είναι πράξεις που εντάσσονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και η ένταξη τους σε δευτεροβάθμια κέντρα παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία «και έχει σκοπό την παράκμαψη των ιδιωτών εργοθεραπευτών».

Στην πρόσφατη τροποποίηση του ΕΚΠΥ αναφέρεται ότι: «στα Κέντρα Αποκατάστασης Ααναπήρων ανοιχτής περίθαλψης δύνανται να διενεργούνται και μεμονωμένες πράξεις ειδικής αγωγής μέσω ειδικής σύμβασης, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες».

Όπως υποστηρίζουν οι εργοθεραπευτές, με τον τρόπο αυτό παρακάμπτονται οι ιδιώτες εργοθεραπευτές και οι ασφαλισμένοι κατευθύνονται ξεκάθαρα προς τα Κέντρα, «με τον ΕΟΠΥΥ να λειτουργεί σαν έμμεσος διαφημιστής τους».