ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ εγκαινιάζει το μητρώο διαβητικών ασθενών

Ο ΕΟΠΥΥ εγκαινιάζει το μητρώο διαβητικών ασθενών

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική, για να συνεχίσουν να καλύπτονται τα αναλώσιμα.

Έτσι, στο εξής οι θεράποντες γιατροί που παρακολθούν διαβητικούς ασθενείς θα πρέπει να καταχωρούν τα στοιχεία τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί και ονομάζεται ««Μητρώο Σακχαρώδη Διαβήτη».

Οι καταχωρήσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους στον ΕΟΠΥΥ παθολόγους, ενδοκρινολόγους και παιδιάτρους (για τους ανήλικους ασθενείς) και είναι υποχρεωτικές.

Από τον ΕΟΠΥΥ ξεκαθαρίζουν ότι όποιος ασθενής δεν είναι καταχωρημένος δεν θα μπορεί να λάβει γνωμάτευση (άρα και αποζημίωση) για τα αναλώσιμα του διαβήτη, ούτε για τα αναλώσιμα υλικά αντλιών ινσουλίνης.

Για την καταχώρηση, ο εκάστοτε γιατρός θα χρησιμοποιεί τους ίδιους κωδικούς με αυτούς που εισάγει για την έκδοση γνωματεύσεων. Ο ΕΟΠΥΥ έχει εκδώσει αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα καταχωρούνται τα στοιχεία των ασθενών στο μητρώο.

Όταν ένας γιατρός προσπαθήσει να δημιουργήσει νέο φάκελο ασθενή, θα ενημερώνεται από το σύστημα αν είναι ήδη καταχωρημένος η όχι, ώστε να αποφεύγονται οι διπλοεγγραφές.

Ο ΕΟΠΥΥ έχει, ως φαίνεται, προβλέψει ότι θα υπάρξουν και τεχνικές δυσκολίες, γι' αυτό και καλεί τους γιατρούς να αναφέρουν όποια προβλήματα συναντήσουν μέσω email.