ΦΑΡΜΑΚO

Το «ταξίδι» της Βιοτεχνολογίας και ο έλληνας ασθενής

Μακροχρόνια οφέλη για τηνβιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και για την παραγωγικότητα,μπορεί να έχει η στροφή στις εξειδικευμένες και έξυπνες θεραπείες, ενώ και ηΑποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος άνοιξε καινούριους δρόμους.
Το «ταξίδι» της Βιοτεχνολογίας και ο έλληνας ασθενής

Μακροχρόνια οφέλη για τηνβιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και για την παραγωγικότητα,μπορεί να έχει η στροφή στις εξειδικευμένες και έξυπνες θεραπείες, ενώ και ηΑποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος άνοιξε καινούριους δρόμους.

Αυτόυποστήριξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Merck ΑΕΡ ΙωάννηςΒλόντζος , αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ και πρόεδρος της Ενωσης Βιοτεχνολογίας,μιλώντας στο συνέδριο για την «Εξατομικευμένη Θεραπεία και Καινοτομία»,προσθέτοντας ότι όλοι οι ασθενείς είναι διαφορετικοί και επομένως ανταποκρίνονταιεντελώς διαφορετικά στην εκάστοτε θεραπεία.

Ο κ. Βλόντος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ο κάθε ασθενής ναέχει το δικό του κατάλληλο φάρμακο, ενώ αναφορικά με τις καινοτόμες θεραπείες,σημείωσε πως μπορεί να είναι μεν ακριβές, αλλά προσδίδουν αξία στον ίδιο τονασθενή και στο σύστημα υγείας.

Οομιλητής αφού έκανε ένα ταξίδι στον κόσμο της βιοτεχνολογίας η οποίαπρωτοεμφανίστηκε το 1917, επεσήμανε ότι η λύση του κάθε προβλήματος υγείας, βρίσκεταιστο κάθε κύτταρο.

Σημείωσε,πως πάνω από 325 εκατ. ασθενείς έχουν ωφεληθεί τα τελευταία χρόνια από νέαβιοτεχνολογικά φάρμακα, ενώ πάνω από 418 νέες βιοτεχνολογικές θεραπείες και εμβόλιαέχουν δοκιμαστεί σε πάνω από 100 ασθενείς. Η ινσουλίνη, η αυξητική ορμόνη και ηιντερφερόνη είναι τα πρώτα βιοτεχνολογικά προιόντα που χρησιμοποιήθηκαν,ανοίγοντας τον δρόμο στην Βιοτεχνολογία, είπε.

Οδιευθύνων σύμβουλος της Roche στην Ελλάδα Alexander Zehnder αναφέρθηκε στην αποκωδικοποίησητου ανθρώπινου γονιδιώματος η οποία αποτέλεσε επανάσταση πριν 10 χρόνια, ενώ τατελευταία χρόνια, συνέχισε, έχουμε μία πραγματική έκρηξη νέων καινοτόμωνθεραπειών που δημιουργούν αισιοδοξία στην κοινωνία και στην επιστημονικήκοινότητα. Τα οφέλη της εξατομικευμένηςθεραπείας είναι πολλαπλά, επεσήμανε, τόσογια τον ίδιο τον ασθενή, όπως αποδοχή και αποτελεσματικότητα, για το σύστημαυγείας αλλά και τους μετόχους των εταρειών.

Απότην πλευρά του ο οικονομολόγος Υγείας και συνεργάτης της Εθνικής ΣχολήςΔημόσιας Υγείας κ. Κώστας Αθανασάκης,στο ίδιο συνέδριο, υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να κατευθυνθούμε σταδιακά από τηναποδοτικότητα in vitro στηναποδοτικότητα in vivo». Ωστόσο υπάρχουν πάντα ερωτήματα ηθικής, αναφορικάμε την εξατομικευμένη θεραπεία, όπως ποιος θα πάρει μία θεραπεία, ή τι παραπάνωμπορούμε να πάρουμε από μία συγκεκριμένη θεραπεία. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο,χρειαζόμαστε τα registries στην Εξατομικευμένη θεραπεία.

Καιο κ. Αθανασάκης, όπως και άλλοι ομιλητές, αναφέρθηκε στην οικονομική πίεση που βιώνουν τα συστήματαυγείας παγκοσμίως, προσθέτοντας ότι η εξατομικευμένη θεραπεία μπορεί ναβοηθήσει σημαντικά στο πεδίο αυτό.