ΦΑΡΜΑΚO

Ιδού η τροπολογία για το πλαφόν στα φάρμακα & τις εξετάσεις

Εν μέσω σφοδρότατων αντιδράσεων από το ιατρικό σώμα αλλά και της απόφασης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για νέα προσφυγή στην Δικαιοσύνη προκειμένου να καταπέσει και η νέα προσπάθεια του υπουργού Υγείας, αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή το απόγευμα της Τρίτης, η επίμαχη τροπολογία που θα αφορά τόσο στην επαναφορά του πλαφόν συνταγογράφησης, όσο και της επιβολής του clawback
Ιδού η τροπολογία για το πλαφόν στα φάρμακα & τις εξετάσεις

Εν μέσω σφοδρότατων αντιδράσεων από το ιατρικό σώμα αλλά και της απόφασης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για νέα προσφυγή στην Δικαιοσύνη προκειμένου να καταπέσει και η νέα προσπάθεια του υπουργού Υγείας, αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή το απόγευμα της Τρίτης, η επίμαχη τροπολογία που θα αφορά τόσο στην επαναφορά του πλαφόν συνταγογράφησης, όσο και της επιβολής του clawback.

Η συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς, φέρεται να μην ψηφίζει την τροπολογία.


Το πλαφόν επανέρχεται προκλητικά από τον υπουργό Υγείας, σύμφωνα με τους γιατρούς- μετά την απόφαση του ΣτΕ τον περασμένο Μάρτιο να μην ισχύσει, με το αιτιολογικό ότι πρόκειται για επικίνδυνο μέτρο – καθώς σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η δαπάνη τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά 20 εκατ. ευρώ.

Στην τροπολογία, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι τα μέτρα μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την ιδιότητα και χαρακτηριστικά του παρόχου, τον αριθμό των ασθενών και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα της, τον μήνα του έτους (εποχικότητα), τις μεταβολές στις τιμές των αναλωσίμων και της τεχνολογίας.


Αναλυτικά, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής, αναφορικά με τον πλαφόν των φαρμάκων:

«Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να τίθενται κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισμοί και προϋποθέσεις στην συνταγογράφηση φαρμάκων και λοιπά αναγκαία μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Με όμοια απόφαση μπορεί ο προϋπολογισμός, οι στόχοι, οι περιορισμοί, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα να διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθμό των ασθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, την γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα της, τον μήνα του έτους (εποχικότητα), τις τυχόν μεταβολές των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρμάκων (πρωτοτύπων ή γενοσήμων) στο θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και τέλος την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης δύναται η συνταγογράφηση των φαρμάκων να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια και οι προϋπολογισμοί συνταγογράφησης δύναται να ενσωματώνονται σε συμβόλαια απόδοσης που συνάπτονται μεταξύ του ΕΟΠΥΥ των ιατρών που συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του οργανισμού και να τίθενται κίνητρα (μπόνους) και ποινές ανάλογα με την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των ορίων και προϋπολογισμών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις άνω ρυθμίσεις, συγκεκριμένων κατηγοριών ιατρών, φαρμάκων, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, ομάδων ασθενών ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών και επίσης ο τρόπος ενσωμάτωσης των άνω ρυθμίσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η μεθοδολογία ελέγχου, ο τομέας εφαρμογής τους (ιδιωτικός ή και δημόσιος), καθώς και κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους».


Αναφορικά με το πλαφόν των διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, προβλέπονται τα εξής:


«Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να τίθενται παρόμοια μέτρα, περιορισμοί και προϋποθέσεις ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργαστηριακών, διαγνωστικών και λοιπών υπηρεσιών εκάστου ιατρού και παρόχου υπηρεσιών υγείας. Στα άνω εμπίπτουν μέτρα όπως κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισμοί και προϋποθέσεις, rebates, claw back, διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, κλινικός και οικονομικός έλεγχος, προέγκριση, δεύτερη γνώμη, αξιολόγηση υποδομών και ποιότητας, αποζημίωση με βάση στόχους και απόδοση, θετικό κατάλογο, τιμές αναφοράς, εκπτώσεις, συμφωνίες τιμής όγκος και επιμερισμός κινδύνου και άλλα παρεμφερή. Με όμοια απόφαση μπορεί τα μέτρα να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την ιδιότητα και χαρακτηριστικά του παρόχου, τον αριθμό των ασθενών και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα της, τον μήνα του έτους (εποχικότητα), τις μεταβολές στις τιμές των αναλωσίμων και της τεχνολογίας, και τέλος την εξέλιξη της δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης δύναται η συνταγογράφηση και εκτέλεση των εξετάσεων και των συναφών υπηρεσιών να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια και οι προϋπολογισμοί δύναται να ενσωματώνονται σε συμβόλαια απόδοσης που συνάπτονται μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιατρών που συνταγογραφούν ή των παρόχων υπηρεσιών υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισμένους του οργανισμού και να τίθενται κίνητρα (μπόνους) και ποινές ανάλογα με την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των ορίων και προϋπολογισμών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις άνω ρυθμίσεις συγκεκριμένων κατηγοριών ιατρών, η παρόχων, εξετάσεων, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, ομάδων ασθενών ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών και επίσης ο τρόπος ενσωμάτωσης των άνω ρυθμίσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η μεθοδολογία ελέγχου, ο τομέας εφαρμογής τους (ιδιωτικός ή και δημόσιος), καθώς και κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους».

Σχετικά με το clawback, τον μηχανισμό δηλαδή αυτόματης επιστροφής σε περιπτώσεις υπέρβασης της δαπάνης από τις φαρμακευτικές εταιρείες, προβλέπονται τα εξής:


«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού της υπέρβασης, καθώς και η μεθοδολογία επιμερισμού του ποσού επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των φαρμακευτικών δαπανών του ΕΟΠΥΥ από τους προκαθορισμένους στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του στόχους. Για τον υπολογισμό της υπέρβασης ή τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής δύναται να χρησιμοποιείται η καθαρή δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτή προκύπτει αφότου αφαιρεθούν ο ΦΠΑ, οι συμμετοχές των ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και φαρμακείων, το rebate εισαγωγής στον θετικό κατάλογο και το rebate όγκου των φαρμακευτικών εταιρειών, η δαπάνη για φάρμακα της λίστας 1Α του νόμου 3816/2010, το ποσοστό χονδρεμπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία, και άλλα ποσά τα οποία προσδιορίζονται στην σχετική απόφαση.


Με όμοια απόφαση δύναται να τίθενται στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Επιπλέον δύναται να προσδιορίζεται διαδικασία συμψηφισμού του ποσού τυχόν υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, εν γένει με το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των δημοσίων νοσοκομείων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Επίσης δύναται να προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα με την εξέλιξη των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση με τους ετήσιους στόχους, και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους».

Διαβάστε ακόμη:

SOS εργαστηρίων: ο προϋ/σμός του ΕΟΠΥΥ εξαντλείται

Πλαφόν - επισχέσεις: έχει θράσος ο υπουργός λένε οι γιατροί
Ίσως και αύριο η τροπολογία για τον πλαφόν στα φάρμακα & τις εξετάσεις


Ο προκλητικός κ. Γεωργιάδης, το πλαφόν και ο δρόμος της κακίας
ΙΣΑ: στηρίζει τις επισχέσεις - προσφεύγει στο ΣτΕ ξανά για τον πλαφόν