ΦΑΡΜΑΚO

«Διαύγεια» και για τους φαρμακοποιούς

Στη Διαύγεια θα αναρτώνται δύο φορές το χρόνο οι κενές θέσεις φαρμακείου, από τις Περιφέρειες, με βάση πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή.

«Διαύγεια» και για τους φαρμακοποιούς

Κάθε Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να αναρτά στο Διαδίκτυο τις κενές θέσεις φαρμακείου δύο φορές τον χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, και με βάση την ανάρτηση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στις κατά τόπους διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας.

Οι κενές θέσεις φαρμακείου θα προέρχονται, είτε από την επίσημη απογραφή του πληθυσμού, είτε λόγω μη πλήρωσής τους κατά την διάρκεια του έτους (μέχρι 31 Δεκεμβρίου- 31 Μαΐου αντίστοιχα), είτε λόγω θανάτου, παραίτησης και συνταξιοδότησης φαρμακοποιού.

Με το ισχύον καθεστώς οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί έπρεπε –να απευθύνονται στις Περιφέρειες με δική τους πρωτοβουλία, μέχρι να επέλθει η ιδανική χρονική συγκυρία του εντοπισμού της κενής θέσης και της ταυτόχρονης αίτησης ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Πλέον, εκτός από την... ηλεκτρονική διαύγεια και διαφάνεια που δημιουργεί η συγκεκριμένη διάταξη, ορίζεται για πρώτη φορά και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αδειοδοτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των κενών θέσεων και στη συνέχεια θα έχουν προθεσμία ενός μήνα για να καταθέσουν και τα αναγκαία δικαιολογητικά όπως βεβαίωση μηχανικού, τοπογραφικό, άδεια πυροσβεστικής κ.α.

H άδεια ίδρυσης φαρμακείου θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμοδίου Περιφερειάρχη η οποία θα κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Διαβάστε επίσης

Δείτε το νομοσχέδιο για τις άδειες λειτουργίας των φαρμακείων και τις συστεγάσεις