ΦΑΡΜΑΚO

Φαρμακοποιοί: Γεγονός οι συστεγάσεις στον κλάδο & στην Διαύγεια οι κενές θέσεις φαρμακείου

Μία σειρά από ρυθμίσεις που αφορούν στους φαρμακοποιούς, περιλαμβάνονται στον Νόμο 4281/14 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις) το οποίο δημοσιεύτηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε το σχετικό ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 160Α/8-8-2014).

Φαρμακοποιοί: Γεγονός οι συστεγάσεις στον κλάδο & στην Διαύγεια οι κενές θέσεις φαρμακείου

Πρόκειται για τα θέματα των συστεγάσεων των φαρμακείων αλλά και της δημοσίευσης δύο φορές τον χρόνο στην Διαύγεια, των κενών θέσεων φαρμακείου από τις Περιφέρειες.

Αναφορικά με τις συστεγάσεις, πλέον με τον καινούριο νόμο, επιτρέπονται μόνο 4 φαρμακεία να προβαίνουν σε συστεγάσεις (ενώ πριν δεν υπήρχε το ταβάνι αυτό) κάτι το οποίο έχει εξοργίσει τον φαρμακευτικό κόσμο.

Όπως αναφέρονται στο σχετικό άρθρο, «Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, μπορεί να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός υπό ίδρυση φαρμακείων, εφόσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού.

Κατά τον ίδιο τρόπο, επιτρέπεται επίσης και η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακαποθηκών υπό ίδρυση, ή λειτουργουσών και από ίδρυσης φαρμακαποθηκών ή και λειτουργουσών μεταξύ τους».

«Κάνουν μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν αντίκρισμα με τις ανάγκες του κλάδου», τονίζουν εκπρόσωποι Φαρμακευτικών Συλλόγων, δηλώνοντας έτσι την αντίθεσή τους με την καινούρια νομοθεσία.

Επιπλέον σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, στη Διαύγεια θα αναρτώνται δύο φορές το χρόνο οι κενές θέσεις φαρμακείου, από τις Περιφέρειες.
Συγκεκριμένα, κάθε Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να αναρτά στο Διαδίκτυο τις κενές θέσεις φαρμακείου δύο φορές τον χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, και με βάση την ανάρτηση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στις κατά τόπους διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας.

Οι κενές θέσεις φαρμακείου θα προέρχονται, είτε από την επίσημη απογραφή του πληθυσμού, είτε λόγω μη πλήρωσής τους κατά την διάρκεια του έτους (μέχρι 31 Δεκεμβρίου- 31 Μαΐου αντίστοιχα), είτε λόγω θανάτου, παραίτησης και συνταξιοδότησης φαρμακοποιού.

Οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των κενών θέσεων και στη συνέχεια θα έχουν προθεσμία ενός μήνα για να καταθέσουν και τα αναγκαία δικαιολογητικά όπως βεβαίωση μηχανικού, τοπογραφικό, άδεια πυροσβεστικής κ.α.

Και για την ρύθμιση αυτή διαφωνούν πάντως οι φαρμακοποιοί, υπογραμμίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση στερεί την δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να ανοίξουν όποτε μπορούν το δικό τους φαρμακείο, αφού θα πρέπει να αναμένουν την χρονική περίοδο που έχει οριστεί, για δύο φορές τον χρόνο.

Διαβάστε ακόμη:

«Διαύγεια» και για τους φαρμακοποιούς

Φαρμακοποιοί: Εκρηκτική κατάσταση με αφορμή τις συστεγάσεις