ΦΑΡΜΑΚO

Πλαφόν 20.000 € ανά φαρμακείο για τα φάρμακα υψηλού κόστους

Στα 20.000 ευρώ ορίζεται το πλαφόν διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους, σε κάθε φαρμακείο με βάση την απόφαση του ΕΟΠΥΥ, που ορίζει ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να προμηθεύονται νοσοκομειακά φάρμακα και από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Πλαφόν 20.000 € ανά φαρμακείο για τα φάρμακα υψηλού κόστους

Με βάση την εγκύκλιο του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντού, προϋπόθεση για να μπορούν οι ασφαλισμένοι να λαμβάνουν και από τα ιδιωτικά φαρμακεία τα ακριβά φάρμακα, είναι η εγγραφή τους σε ειδικά μητρώα (registries), στα οποία θα έχουν έναν μοναδικό κωδικό, προκειμένου να διαπιστώνεται ηλεκτρονικά εάν έχουν όντως λάβει τη θεραπεία.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα ενημερώνουν τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για την οδό διανομής ανά ασθενή, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια της εσωτερικής αγοράς και η πρόσβαση των ασθενών με σοβαρές ασθένειες.

Τα νοσοκομειακά φάρμακα εξακολουθούν να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών και μόνο σε περίπτωση έλλειψης στο νοσοκομείο, διατίθενται από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, με τη διαδικασία που έχει οριστεί.

Τα φάρμακα αξίας άνω των 3.000 ευρώ δεν θα χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, παρά μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και των δημοσίων νοσοκομείων.

O ΕΟΠΥΥ μπορεί να αποφασίζει την αποκλειστική διάθεση φαρμάκων πολύ υψηλού κόστους θεραπείας ή σπανίων παθήσεων (ορφανά), από τα φαρμακεία του.

Για τους ανασφάλιστους, όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Τα φάρμακα για σοβαρές παθήσεις (Ν. 3816/2010), αποζημιώνονται πλήρως από τους ασφαλιστικούς φορείς και διατίθενται στους ασθενείς χωρίς συμμετοχή.

Για τη χορήγησή τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, ορίζεται ως ανώτατο όριο εκτέλεσης συνταγών το ποσό των 20.000 ευρώ ανά μία άδεια λειτουργίας φαρμακείου, ανά μήνα.