ΦΑΡΜΑΚO

Roche Ηellas: Η εξατομικευμένη θεραπεία, σύμμαχος στο μέτωπο της εξοικονόμησης πόρων

Την ανάγκη συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών προκειμένου να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη της Εξατομικευμένης Θεραπείας, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο των διαγνωστικών εξετάσεων για την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας για τον κάθε ασθενή, τόνισαν κατά την ομιλία τους στελέχη της Roche, στο πλαίσιο του συνεδρίου "Εξατομικευμένη Θεραπεία & Καινοτομία ΙΙ" την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου από την Boussias Conferences με μεγάλο χορηγό τη Roche Hellas.

Roche Ηellas: Η εξατομικευμένη θεραπεία, σύμμαχος στο μέτωπο της εξοικονόμησης πόρων

Ο κ. Χρήστος Αντωνόπουλος, Ιατρικός Διευθυντής της Roche Hellas επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Για τη Roche Hellas κάθε ασθενής είναι μοναδικός. Αναγνωρίζοντας αυτή τη μοναδικότητα και μέσα από τη συνεργασία των κλάδων του φαρμάκου και διαγνωστικών της Roche, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις πλέον ενδεδειγμένες θεραπείες για τον κάθε ασθενή, αξιοποιώντας την υψηλή εμπειρία που διαθέτουμε στον τομέα της μοριακής βιολογίας. Η Εξατομικευμένη Θεραπεία δεν προσφέρει οφέλη μόνο στους ασθενείς, αλλά και στο σύστημα υγείας της χώρας, καθώς συμβάλλει στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων. Αυτό που απαιτείται ωστόσο είναι η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της και η συντονισμένη δράση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον έτσι ώστε η θεραπευτική προσέγγιση να γίνεται με βάση την εξατομίκευση του κάθε ασθενούς».

Η κυρία Ξένια Καπόρη, Market Access Director της Roche Hellas συμμετέχοντας σε συζήτηση για τη σημασία των βιοδεικτών σημείωσε «Είμαστε στη μετάβαση από το μοντέλο της "μίας προσέγγισης για όλα" σε μια εξατομικευμένη προσέγγιση στον τομέα της υγείας. Στο πλαίσιο των αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων στην υγειονομική περίθαλψη, υπάρχει ανάγκη για έντονα διαφοροποιημένες θεραπείες που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Η χρήση των βιοδεικτών οδηγεί σε καλύτερα και πιο προβλέψιμα κλινικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας την ποιότητας ζωής των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν σε καλύτερη οικονομική αποδοτικότητα λόγω της αυξημένης πιθανότητας να εκτεθούν στη θεραπεία αυτοί που είναι πιθανότερο να ωφεληθούν. Τέλος, η χρήση οικονομικής αξιολόγησης παρεμβάσεων υγείας (Health Technology Assessment) θα οδηγήσει σε πιο σωστές αποφάσεις αποζημίωσης και πιο αποτελεσματική κατανομή των πόρων».

Στο συνέδριο μίλησε επίσης η κυρία Gabriele Beer, Ph.D. Diagnostics Liaison Manager, CDx Biomarkers, Roche Diagnostics GmbH, η οποία ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των βιοδεικτών στην ανάπτυξη της Εξατομικευμένης Θεραπείας. Η Δρ Beer τόνισε την επικέντρωση της Roche στην ανάπτυξη κλινικά διαφοροποιημένων ιατροφαρμακευτικών λύσεων, μέσα από την εξειδίκευση των τομέων Φαρμάκου και Διαγνωστικών της Εταιρείας. «Είναι χαρακτηριστικό», ανέφερε, «πως οι συνεργασίες που υποστηρίζουν προγράμματα ανάπτυξης φαρμάκων, έτσι ώστε η θεραπευτική προσέγγιση να γίνεται με βάση την εξατομίκευση του κάθε ασθενούς, οδηγούν σε παράλληλη ανάπτυξη και διάθεση των φαρμάκων μαζί με τις συνοδές διαγνωστικές εξετάσεις τους, η χρήση των οποίων είναι απαραίτητη προκειμένου να εντοπιστούν εκείνοι οι ασθενείς που έχουν περισσότερες πιθανότητες να ανταποκριθούν θετικά σε μια θεραπεία, αλλά και εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να έχουν παρενέργειες από μία θεραπεία, ενώ μπορούν να βοηθήσουν και στην παρακολούθηση της θεραπείας».

Με ομιλητές από όλο το φάσμα του ιατροφαρμακευτικού κλάδου και της πολιτείας, το συνέδριο για την Εξατομικευμένη Θεραπεία διερεύνησε τα οικονομικά και κλινικά οφέλη του συγκεκριμένου πεδίου, ενώ κατά τη διάρκεια των ομιλιών και των συζητήσεων αναλύθηκαν ενδελεχώς τα βήματα και οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή της.

Διαβάστε ακόμη:

Αριστ. Γύπαρης: Η Roche απαντά στις προκλήσεις με επένδυση στην καινοτομία

Roche: Η πιο βιώσιμη εταιρεία στην υγεία, σύμφωνα με τον δείκτη Dow Jones

Roche Hellas: Αργυρό βραβείο για την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού