ΦΑΡΜΑΚO

Θ. Τρύφων: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί λύση στην ανάπτυξη - Σχολιάζοντας την επίσκεψη Τσίπρα

Θ. Τρύφων: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί λύση στην ανάπτυξη - Σχολιάζοντας την επίσκεψη Τσίπρα

Προς την σωστή κατεύθυνση βρίσκονται οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για το φάρμακο και την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, όπως αναφέρει στο onMed ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Θεόδωρος Τρύφων. Ωστόσο αυτό που είναι κρίσιμο και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα όπως αναφέρει, είναι ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης που είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για το 2015.

Μόλις μία ημέρα μετά την πολυσυζητημένη επίσκεψη του κ. Αλέξη Τσίπρα στο υπουργείο Υγείας, ο πρόεδρος του θεσμικού οργάνου της φαρμακοβιομηχανίας, κ. Θ. Τρύφων, σε συνέντευξή του στο onMed, σχολιάζει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, μιλάει για την επόμενη ημέρα του κλάδου, στηλιτεύει το θέμα της δραστικής ουσίας, προτείνοντας την καθιέρωση ενός διπλού συστήματος, αφού το υπάρχον συντελεί στην υποκατάσταση και σε αύξηση της συνταγογράφησης εισαγομένων πρωτοτύπων και γενοσήμων και προτείνει έξι μέτρα για την στήριξη της εθνικής πολιτικής φαρμάκου.

Παράλληλα ως πρόεδρος της ΠΕΦ, δεσμεύεται ο κλάδος να διατηρήσει και να επεκτείνει τις μονάδες στην Ελλάδα, να καλύψει το 70% της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με οικονομικά και ποιοτικά φάρμακα, να συντελέσει στη μείωση της συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα και να στηρίξει εμπράκτως τους ανασφάλιστους.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Πώς είδατε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το φάρμακο;

- Πιστεύω, ότι οι δηλώσεις είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανέδειξαν με σαφήνεια την αναπτυξιακή διάσταση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας και τη σημαντική Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία που δημιουργεί η Παραγωγή, η Έρευνα και οι Εξαγωγές των Ελληνικών Φαρμάκων. Ελπίζουμε, ότι σύντομα οι εξαγγελίες θα μετουσιωθούν σε συγκεκριμένα μέτρα. Ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει άμεσα να επιλυθεί είναι ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης που είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για το 2015.

Ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας αφορά στην παραγωγή γενοσήμων, μιας κατηγορίας φαρμάκων, για την οποία έχει γίνει αρκετός λόγος τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται μία αύξηση στην κατανάλωσή τους, δεν έχει αυξηθεί το μερίδιο αγοράς των εγχωρίως παραγομένων γενοσήμων στη χώρα μας. Τι κάνουμε λάθος και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα;

- Δυστυχώς έτσι είναι και προφανώς κάτι γίνεται λάθος. Για την ακρίβεια, το Ελληνικό Φάρμακο - γενόσημο με ιστορία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία 50 ετών, αλλά και σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, την απασχόληση και την έρευνα παραμένει καθηλωμένο σε ένα ποσοστό της τάξεως του 18 με 20%. Η πραγματικότητα αυτή αποτελεί συνέπεια της εσφαλμένης πολιτικής που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στον χώρο του φαρμάκου. Ήταν συγκεκριμένα τα μέτρα που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
Το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι σαφές και συγκεκριμένο. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει, ότι η διεύρυνση της χρήσης γενοσήμων προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας συνειδητής επιλογής του γιατρού, ενός σαφώς ορισμένου κινήτρου για τον φαρμακοποιό και αποδοχής - εμπιστοσύνης από την πλευρά του ασθενούς.
Ένα μεγάλο ζήτημα λοιπόν που σαφώς επηρεάζει την ανάπτυξη των Ελληνικών γενοσήμων είναι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία. Σε ο,τι αφορά λοιπόν στο συγκεκριμένο μέτρο, εμείς τασσόμαστε σαφώς υπέρ ενός διπλού συστήματος, το οποίο θα βασίζεται και στην αναγραφή της χημικής ονομασίας και στη δυνατότητα του γιατρού να προτείνει εμπορική ονομασία, ειδικά, όταν συνταγογραφεί γενόσημα φάρμακα. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί στην ουσία η συνταγογραφία από τον γιατρό μοναδικών δραστικών, δηλαδή ουσιαστικά ακριβοτέρων εισαγομένων φαρμάκων . Το σημερινό σύστημα δυστυχώς συντελεί στην υποκατάσταση γενοσήμων από πρωτότυπα φάρμακα με πατέντα, δημιουργώντας το κίνητρο στον γιατρό να μη συνταγογραφεί γενόσημα. Επίσης, αφαιρεί την ταυτότητα του Ελληνικού γενοσήμου που είναι η εμπορική του ονομασία.
Παράλληλα, ο φαρμακοποιός πρέπει να έχει κι αυτός σαφές κίνητρο και να κρατάει τη συνταγή σε Ελληνικό γενόσημο και φυσικά να υποκαθιστά με εγχωρίως παραγόμενο φάρμακο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία προωθεί τη συνεργασία με τον Έλληνα φαρμακοποιό, ο οποίος εμπιστεύεται το Ελληνικό Φάρμακο και έχει τη δυναμική να το μεταδώσει αυτό στον ασθενή. Σε συνεργασία με τα αρμόδια συλλογικά όργανα (ΠΦΣ), σχεδιάζουμε κοινές δράσεις με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα του Ελληνικού γενοσήμου.

Ως εγχώρια παραγωγή φαρμάκων τονίζουμε και πάλι, ότι το υφιστάμενο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος της δραστικής ουσίας οδηγεί σε αύξηση της συνταγογράφησης εισαγομένων φαρμάκων, πρωτοτύπων και γενοσήμων. Είναι ξεκάθαρο επομένως, ότι το μέτρο αυτό έχει αποτύχει.
Θέλω να τονίσω, ότι δεν ζητάμε αλλαγή του νόμου. Ωστόσο, είναι επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης των παραμέτρων εφαρμογής του με συγκεκριμένες παρεμβάσεις ως εξής:
• Με διασφάλιση της δυνατότητας του γιατρού να προτείνει και εμπορική ονομασία, όταν επιλέγει να συνταγογραφήσει γενόσημα φάρμακα.
• Με παροχή των κατάλληλων κινήτρων στους φαρμακοποιούς για τη διάθεση Ελληνικών γενοσήμων. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η εξασφάλιση θετικών όρων κερδοφορίας, με στόχο την αποφυγή των ζημιογόνων για αυτόν καταστάσεων.
• Με διασφάλιση μειωμένων συμμετοχών για τους ασθενείς, σε περίπτωση που επιλέγουν Ελληνικό γενόσημο.
• Με ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα των Ελληνικών φαρμάκων, τα οποία κυκλοφορούν εδώ και 50 χρόνια στα Ελληνικά νοικοκυριά κι έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των Ελλήνων ασθενών, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

Σε ποιους άξονες θεωρείτε, ότι πρέπει να στηριχθεί η εθνική φαρμακευτική πολιτική από εδώ και πέρα;

- Δυστυχώς, η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης που πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στο φάρμακο εστίασε μονομερώς στη μείωση της σχετικής δαπάνης μέσω παρεμβάσεων στις τιμές των φαρμάκων κι όχι στο εξορθολογισμό της χρήσης τους. Ασφαλώς και η εκτόξευση της φαρμακευτικής δαπάνης στα υψηλότατα επίπεδα του 2009 καθιστούσε αναγκαία την περιστολή της. Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται, ότι η λογιστική αντίληψη, με την οποία αντιμετωπίστηκε η συγκεκριμένη δαπάνη, απείλησε τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής περίθαλψης, αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να σχεδιαστεί μια συνολική φαρμακευτική πολιτική με κύριους άξονες:
- Την πρόσβαση και τη χαμηλή συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα
- Την άμεση αποκατάσταση του μη βιώσιμου προϋπολογισμού για τα φάρμακα που ισχύει σήμερα, σε ύψος που να προσεγγίζει τον κατά κεφαλή μέσο όρο της ΕΕ.
- Την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων με στόχο τον έλεγχο της κατανάλωσης και τη συνταγογράφησης φαρμάκων.
- Την αξιολόγηση της θεραπευτικής αξίας των ακριβών θεραπειών, με στόχο την εγγυημένη πρόσβαση των ασθενών σε πραγματικά καινοτόμες θεραπείες και την αποφυγή των περιττών επιβαρύνσεων τόσο των ασφαλισμένων, όσο και των ασφαλιστικών ταμείων.
- Ενίσχυση του υποστελεχωμένου ΕΟΦ, καθώς επίσης και της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ.
- Τη διεύρυνση της χρήσης των προσιτών και ποιοτικών Ελληνικών Φαρμάκων.

Εσείς λοιπόν ως Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία τι έχετε να πείτε στον πρωθυπουργό;

- Εμείς δεσμευόμαστε σαφώς στο να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην παραγωγή, τις θέσεις εργασίας, την έρευνα και τις εξαγωγές. Θα κρατήσουμε και θα επεκτείνουμε τις μονάδες μας στην Ελλάδα, τη χώρα μας. Δεσμευόμαστε να καλύψουμε το 70% της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με οικονομικά και ποιοτικά φάρμακα. Δεσμευόμαστε να συντελέσουμε στη μείωση της συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα που παράγονται από την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία. Δεσμευόμαστε να είμαστε αρωγοί στην κάλυψη των ανασφαλίστων.
Από την πλευρά μας ζητάμε ένα σταθερό πλαίσιο τριετίας, μια συνολική φαρμακευτική πολιτική που να λαμβάνει υπόψη την αναπτυξιακή διάσταση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, διασφάλιση των πληρωμών, άρα και της ρευστότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων κι ένα πολύ πιο ορθολογικό σύστημα rebate και clawback.

Διαβάστε ακόμη:

Το αντιμνημονιακό μήνυμα Τσίπρα προς όλη την κοινωνία μέσα από την επίσκεψη στο υπ. Υγείας

ΠΕΦ: Ελπίδα για την ανάπτυξη το ελληνικό φάρμακο

Επίσημη πρώτη συνάντηση υπουργού Υγείας & ΠΕΦ: Τι θα πει ο Π. Κουρουμπλής στην κοπή της πίτας;

BEST OF NETWORK

«Βρέχει» λεφτά από την επόμενη εβδομάδα: Πότε πληρώνονται επιδόματα, συντάξεις και αποζημιώσεις

«Κλείδωσε» η απόφαση των λοιμωξιολόγων - Τι θα γίνει με σχολεία, πρακτορεία ΟΠΑΠ και λαχειοπώλες

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αναστολές Ιανουαρίου - Οι πληρωμές

Μπεκατώρου: Ξέσπασμα της τότε 11χρονης αθλήτριας - «Ήταν βιασμός με όλο το νόημα» (video)

Στο τραπέζι ένα νέο βελτιωμένο σχέδιο ρύθμισης των χρεών της πανδημίας - Οι 120 δόσεις

Survivor Spoiler 21/1: Αποχωρεί οικειοθελώς η Ανθή Σαλαγκούδη; (Vid)

Αύξηση στρατιωτικής θητείας: Ποιοι θα κάνουν 12 μήνες, ποιοι εξαιρούνται - Από πότε θα ισχύει

Αναδρομικά κληρονόμων: Πότε θα δουν τα χρήματα στο λογαριασμό τους οι δικαιούχοι

Χαλάρωση περιορισμών: Δεν βιάζονται κυβέρνηση και ειδικοί για ανοίγματα – Πάει πίσω η εστίαση

Ανθή Σαλαγκούδη: Σε βίντεο του 2018 είχε προβλέψει τη συμμετοχής της στο Survivor; (vid)

Ολυμπιακοί Αγώνες: Άρθρο - «βόμβα» από τους «Times» - Σενάριο για οριστική ακύρωση (photos)